Kinetická teorie látek a termodynamika 1R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kinetická teorie látek a termodynamika 1R by Mind Map: Kinetická teorie látek a termodynamika 1R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Kinetická teorie látek

3.1.1. Základní pojmy

3.1.2. Pilíře kinetické teorie

3.1.3. Modely struktur skupenství

3.2. Termodynamika

3.2.1. Vnitřní energie a její změna

3.2.2. Teplo

3.2.3. Termodynamická teplota

3.2.4. (měrná) Tepelná kapacita

3.2.5. Kalorimetrická rovnice

3.2.6. Přenos energie

3.2.7. Změny skupenství

3.2.8. (měrné) Skupenské teplo

3.2.9. Spalovací motory

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy