Mechanika tuhého tělesa 3R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mechanika tuhého tělesa 3R by Mind Map: Mechanika tuhého tělesa 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Pohyby TT

3.1.1. Translace

3.1.2. Rotace

3.1.2.1. Energie rotačního pohybu

3.1.2.1.1. Moment setrvačnosti

3.1.3. Kombinace

3.1.3.1. Energie kombinovaného pohyby

3.2. Moment síly

3.3. Momentová věta

3.4. Skládání a rozklad sil

3.5. Dvojice sil

3.6. Těžiště TT

3.6.1. Matematický výpočet

3.6.2. Experimentální určení

3.7. Rovnovážná poloha TT

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy