Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mechanika tuhého tělesa 3R by Mind Map: Mechanika tuhého tělesa 3R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mechanika tuhého tělesa 3R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Pohyby TT

Translace

Rotace, Energie rotačního pohybu, Moment setrvačnosti

Kombinace, Energie kombinovaného pohyby

Moment síly

Momentová věta

Skládání a rozklad sil

Dvojice sil

Těžiště TT

Matematický výpočet

Experimentální určení

Rovnovážná poloha TT

výstupy

RVP

  Určí v konkrétních situacích síly a jejich momenty působící na těleso a určí výslednici sil. Využívá Newtonovy pohybové zákony k předvídání pohybu těles. Využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh.  

ŠVP

  Charakterizuje pohyby TT. Definuje a vypočítá moment síly a dvojice sil. Zvládne graficky skládání a rozklad sil. Charakterizuje těžiště tělesa. Popíše jednotlivé rovnovážné polohy tělesa.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy