Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mechanická práce a energie 3R by Mind Map: Mechanická práce a energie 3R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mechanická práce a energie 3R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Mechanická práce

Kinetická energie

Potenciální energie

Zákony zachování

Výkon, příkon, účinnost

výstupy

RVP

Využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh.

ŠVP

  Definuje a vypočítá mechanickou práci pro různé směry působící síly. Rozlišuje kinetickou a potenciální energii, obě vypočítá ze zadaných hodnot. Vysloví a užívá při jednoduchých výpočtech ZZME. Definuje a vypočítá výkon a účinnost.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy