Mechanická práce a energie 3R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mechanická práce a energie 3R by Mind Map: Mechanická práce a energie 3R

1. Odkazy

1.1. weby

1.2. videa

1.3. obrázky

2. Učební texty

3. Učivo

3.1. Mechanická práce

3.2. Kinetická energie

3.3. Potenciální energie

3.4. Zákony zachování

3.4.1. Mechanické energie

3.4.2. Energie

3.5. Výkon, příkon, účinnost

4. výstupy

4.1. RVP

4.2. ŠVP

5. Přesahy

5.1. M

5.2. Bi

5.3. Ch

5.4. Z

5.5. ostatní

6. Úkoly

7. Úlohy