Vlastnosti látek 4R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vlastnosti látek 4R by Mind Map: Vlastnosti látek 4R

1. Učivo

1.1. Struktura a vlastnosti plynu

1.1.1. Ideální plyn

1.1.2. Rozdělovací zákon

1.1.2.1. Lammertův pokus

1.1.2.2. Statistická fyzika

1.1.2.3. Grafická analýza

1.1.3. Rychlosti molekul

1.1.3.1. Střední

1.1.3.2. Střední kvadratická

1.1.3.3. Nejpravděpodobnější

1.1.4. Stavová rovnice

1.1.5. Děje v plynech

1.1.5.1. Izotermické

1.1.5.2. Izobarický

1.1.5.3. Izochorický

1.1.5.4. Adiabatický

1.1.5.5. Polytropický

1.1.6. Práce plynu a kruhový děj

1.2. Struktura a vlastnosti pevných látek

1.2.1. Rozdělení látek

1.2.2. Krystalová mřížka

1.2.2.1. Mřížkový parametr

1.2.2.2. Krystalové soustavy

1.2.2.3. Poruchy

1.2.3. Deformace

1.2.3.1. Typy deformací

1.2.3.2. Hookův zákon

1.2.3.3. Křivka deformace

1.2.4. Teplotní roztažnost

1.3. Struktura a vlastnosti kapalin

1.3.1. Struktura

1.3.1.1. Povrchová vrstva kapaliny

1.3.1.2. Povrchová energie

1.3.2. Povrchová síla

1.3.3. Povrchové napětí

1.3.4. Jevy na rozhraní

1.3.5. Kapilarita

1.3.5.1. Kapilární tlak

1.3.5.2. Elevace

1.3.5.3. Depresa

1.3.5.4. Kapilární jevy v praxi

1.4. Změny skupenství

1.4.1. Terminologie

1.4.2. Popis změn

1.4.3. Skupenské a měrné skupenské teplo

1.4.4. Fázový diagram

1.4.5. Vlhkost

2. Úlohy

3. Přesahy

3.1. M

3.2. Bi

3.3. Ch

3.4. Z

3.5. ostatní

4. Učební texty

4.1. Strutktura a vlastnosti plynu

4.2. Struktura a vlastnosti pevných látek

4.3. Struktura a vlastnosti kapalin

4.3.1. 1

4.3.2. 2

4.4. Změny skupenství

5. Úkoly

6. Odkazy

6.1. weby

6.2. videa

6.3. obrázky

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP