Przyczyny sięgania po środki odurzające przez młodzież gimnazjalną

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przyczyny sięgania po środki odurzające przez młodzież gimnazjalną by Mind Map: Przyczyny sięgania po środki odurzające przez młodzież gimnazjalną

1. Moja praca

1.1. Wtęp

1.2. Rozdział I (Teoretyczny)

1.2.1. Alkoolizm

1.2.1.1. Akohol

1.2.1.2. Alkohol w różnych okresach historycznych

1.2.1.3. Młodzież i alkohol

1.2.2. Nikotynizm

1.2.2.1. Tytoń

1.2.2.2. Rys historyczny tytoniu

1.2.2.3. Nikotyna i inne składniki dymu tytoniowego

1.2.3. Narkomania

1.2.3.1. Klasyfikacja narkotyków

1.2.3.2. Narkomania w Polsce

1.2.3.3. Charakterystyka wybranych narkotyków

1.2.4. Zagrożona młodzież

1.2.4.1. Warunki społecznego rozwoju młodzieży

1.2.4.2. Środowisko rodzinne

1.2.4.3. Środowisko szkolne

1.2.4.4. Środowisko rówieśnicze

1.3. Rozdział II (Metedologiczny)

1.3.1. Wprowadzenie

1.3.2. Przedmiot i cel badań

1.3.3. Problemy i hipotezy

1.3.4. zmienne, ich kategorie i wskaźniki

1.3.5. Metoda, techniki i narzędzia badawcze

1.4. Rozdział III (Analiza wyników)

1.4.1. New node

1.4.2. New node

1.4.3. New node

1.5. Zakończenie