Zjawisko pedofilii w Internecie na przykładzie działalności fundacji "Dzieci Niczyje"

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zjawisko pedofilii w Internecie na przykładzie działalności fundacji "Dzieci Niczyje" by Mind Map: Zjawisko pedofilii w Internecie na przykładzie działalności fundacji "Dzieci Niczyje"

1. DZIAłANIA PROFILAKTYCZNE FUNDACJI DZIECI NICZYJE

1.1. HISTORIA FUNDACJI DZIECI NICZYJE W LATACH 1991-2006

1.2. DZIAłANIA PROFILAKTYCZNE FUNDACJI NA ZJAWISKO PEDOFILII W INTERNECIE

1.3. KAMPANIE SPOłECZNE FUNDACJI DZIECI NICZYJE

1.4. SERWISY INTERNETOWE PRZECIWDZIAłAJąCE PEDOFILII W INTERNECIE

2. aspekt psychologiczno- pedagogiczny pedofilii w internecie

2.1. CO TO JEST PORNOGRAFIA DZIECIęCA?

2.2. SERWISY INTERNETOWE WYKORZYSTYWANIA SEKSUALNEGO DZIECI

2.3. CHARAKTERYSTYKA PEDOFILA

2.4. PEDOFILIA W INTERNECIE

3. aspekt prawny

3.1. CZY PEDOFILIA JEST PRZESTęPSTWEM?

3.2. CHARAKTERYSTYKA PEDOFILA

3.3. PEDOFILIA W ASPEKCIE PRAWNYM

4. ROZDZIAł METODOLOGICZNY