Możliwości komunikowania poprzez użycie sieci komputerowych jako forma wzbogacania relacji interp...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Możliwości komunikowania poprzez użycie sieci komputerowych jako forma wzbogacania relacji interpersonalnych w szkole by Mind Map: Możliwości komunikowania poprzez użycie sieci komputerowych jako forma wzbogacania relacji interpersonalnych w szkole

1. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ŚWIETLE LITERATURY

1.1. POJĘCIE KOMUNIKACJI

1.2. TEORIE KOMUNIKACJI

1.3. MODELE PROCESU KOMUNIKOWANIA SIĘ

1.4. ELEMENTY PROCESU KOMUNIKACJI

1.5. KOMUNIKACJA WERBALNA ORAZ NIEWERBALNA

2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

2.1. PROBLEMY BADAWCZE I HIPOTEZY ROBOCZE

2.2. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE

2.3. ORGANIZACJA BADAŃ

3. KOMUNIKACJA POPRZEZ UŻYCIE SIECI KOMPUTEROWYCH

3.1. KOMPUTER JAKO NOWA FORMA KOMUNIKACJI

3.2. DZIECI JAKO „POKOLENIE SIECI”

3.3. BUDOWANIE WIĘZI INTERPERSONALNYCH W SIECI

3.4. WIRTUALNA SPOŁECZNOŚĆ

3.5. PRZEGLĄD KOMUNIKATORÓW I STRON INTERNETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

4. ZAKOŃCZENIE

5. PREZENTACJA I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

5.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

5.2. CHARAKTERYSTYKA GRUP BADAWCZYCH

5.3. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

5.4. WYNIKI BADAŃ SOCJOMETRYCZNYCH