Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy by Mind Map: Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy

Proces uczenia się w XXI wieku

Podstawowe definicje związane z procesem uczenia się Metody uczenia się Techniki uczenia się

1.1. Podstawowe definicje związane z procesem uczenia się

1.2. Metody uczenia się

1.3. Techniki uczenia się

Rola Internetu i gier komputerowych w procesie kształcenie

2.1. Programy komputerowe w procesie nauczania – uczenia się

2.2. Internet jako informacyjny zasób zasileniowy dla systemu edukacyjnego

2.3. Gry komputerowe w procesie dydaktyczno-wychowawczym

2.4. Wartości dydaktyczno-wychowawcze gier komputerowych

Oddziaływanie gier komputerowych i Internetu na postawy i uczenie się młodzieży na przykładzie uczniów szkoły