Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy by Mind Map: Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy

Proces uczenia się w XXI wieku

Podstawowe definicje związane z procesem uczenia się Metody uczenia się Techniki uczenia się

1.1. Podstawowe definicje związane z procesem uczenia się

1.2. Metody uczenia się

1.3. Techniki uczenia się

Rola Internetu i gier komputerowych w procesie kształcenie

2.1. Programy komputerowe w procesie nauczania – uczenia się

2.2. Internet jako informacyjny zasób zasileniowy dla systemu edukacyjnego

2.3. Gry komputerowe w procesie dydaktyczno-wychowawczym

2.4. Wartości dydaktyczno-wychowawcze gier komputerowych

Oddziaływanie gier komputerowych i Internetu na postawy i uczenie się młodzieży na przykładzie uczniów szkoły