Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy by Mind Map: Oddzialywanie gier komputerowych i internetu na postawy i uczenie sie mlodziezy

1. Proces uczenia się w XXI wieku

1.1. 1.1. Podstawowe definicje związane z procesem uczenia się

1.2. 1.2. Metody uczenia się

1.3. 1.3. Techniki uczenia się

2. Rola Internetu i gier komputerowych w procesie kształcenie

2.1. 2.1. Programy komputerowe w procesie nauczania – uczenia się

2.2. 2.2. Internet jako informacyjny zasób zasileniowy dla systemu edukacyjnego

2.3. 2.3. Gry komputerowe w procesie dydaktyczno-wychowawczym

2.4. 2.4. Wartości dydaktyczno-wychowawcze gier komputerowych

3. Oddziaływanie gier komputerowych i Internetu na postawy i uczenie się młodzieży na przykładzie uczniów szkoły