De Hervormingen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De Hervormingen by Mind Map: De Hervormingen

1. Investeringsrekeningen (hedendaagse spaarrekeningen

1.1. De spaarrekening zal worden vervangen door een investeringsrekening.

1.1.1. Hetzelfde:

1.1.1.1. Investeringsrekeningen zullen nog steeds worden gebruikt door klanten die geld opzij willen zetten/rendement willen op hun spaargeld.

1.1.1.2. Deze rekeningen zullen nog steeds variërende rentetarieven uitbetalen.

1.1.1.3. Ze zouden nog steeds worden geleverd door reguliere banken.

1.1.2. Anders:

1.1.2.1. Voor investeringen: klanten moeten toegang tot hun geld voor een vooraf overeengekomen periode opgeven. Er bestaan geen direct-opneembare spaarrekeningen meer. -> wettelijke verplichting

1.1.2.2. Klanten zullen moeten instemmen met een vervaldatum of een opzegtermijn die van toepassing zal zijn op de investeringsrekening. De vervaldatum is een specifieke datum waarop de klant wenst het volledige bedrag van de investering terug te ontvangen, plus eventuele rente.

1.1.2.3. Op de investeringsrekening zal nooit écht geld staan. Geld dat ‘gestort’ wordt op een investeringsrekening wordt overgeheveld naar een centrale investeringspool, die door de bank wordt beheerd en gebruikt wordt om verschillende investeringen te doen. Op dit moment is het geld een bezit van de bank i.p.v. de rekeninghouder en heeft de bank een verplichting aan de rekeninghouder om de hoeveelheid geld die de klant heeft geïnvesteerd in de toekomst terug te betalen. Bij het faillissement van een bank is het mogelijk dat deze verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen.

1.1.2.4. Openen van een rekening: de bank informeert de klant waar ze het geld voor gaan gebruiken en wat het risiconiveau is.

1.1.2.5. Door de autoriteiten/de markt zal een breed aanbod aan investeringscategorieën kunnen worden ingesteld en een consumentvriendelijk ratingsysteem om de risico’s van de investeringen te kunnen inschatten.

1.1.2.6. Het risico van de investering ligt bij de bank en spaarder  i.p.v. bij een derde partij.

2. Garanties op investeringsrekeningen

2.1. Je moet ervoor zorgen dat diegene die kunnen profiteren van een investering ook deels het risico dragen indien het fout gaat.

2.1.1. De hervormingen zullen de banken in staat stellen om een bepaald percentage van de initiële investering van de rekeninghouder van een investeringsrekening te garanderen

2.1.2. Door het bieden van verschillende garanties op investeringsrekeningen zullen banken in staat zijn om te concurreren door een verscheidenheid aan producten aan te bieden afgestemd op de risicobereidheid van spaarders.

2.1.2.1. Deze garanties alleen van toepassing zijn zolang de bank solvabel is.

3. De toezichthouder kan bepaalde garanties verbieden

3.1. De huidige financiële toezichthouder is in om een bank te verbieden bepaalde rendementen te beloven.

3.1.1. Oftewel, het bieden van een garantie die niet in verhouding staat met de reële risico’s van de investering maakt het waarschijnlijker dat een bank in financiële problemen terecht komt.

4. Wijzigingen van bankrekeningen

4.1. Geld op transactierekening zetten -> geld 100% veilig geparkeerd.

4.2. Geld op investeringsrekening zetten en  beleggingsrisico’s accepteren in ruil voor rendement.

5. Transactierekeningen (hedendaagse betaalrekeningen)

5.1. Huidige bankrekening wordt vervangen door transactierekening (vrijwel dezelfde diensten): 100% veiligheid en garantie.

5.1.1. Hetzelfde:

5.1.1.1. Transactierekeningen zullen nog steeds cheques, pinpassen, geldautomaten, elektronische overboekingen etc. bieden.

5.1.1.2. Salarissen worden op transactierekeningen gestort.

5.1.1.3. Betalingen tussen particulieren en bedrijven zullen van de ene transactierekening naar de andere worden gemaakt.

5.1.1.4. Klanten zullen directe toegang hebben tot hun geld op hun transactierekening.

5.1.1.5. Negatieve banksaldo’s kunnen voorkomen op dergelijke rekeningen.

5.1.2. Anders:

5.1.2.1. Transactierekeningen zijn geen verplichtingen van de commerciële banken. Geld op een transactierekening is geen eigendom van de commerciële bank. -> Commerciële banken kunnen het geld wat op deze rekeningen staat niet uitlenen.

5.1.2.2. Het geld wat gestort is op transactierekeningen wordt aangehouden op een rekening bij de DNB. Het totaalbedrag zal verschijnen op een zogeheten klantenfondsrekening (KFR). Dit is digitaal.

5.1.2.3. Geld dat gestort is op transactierekeningen staat 100% veilig en kan nooit worden ‘verloren’.

5.1.2.4. Banken zijn niet in staat om de ingelegde fondsen op deze rekeningen te investeren of uit te lenen dus ze zijn ook niet in staat om een rendement te verdienen op deze fondsen. Ze maken wel kosten voor het leveren van betalingsdiensten en ze moeten een vergoeding moeten vragen om kosten te dekken.

5.1.2.5. Op transactierekeningen zal geen rente worden uitgekeerd, aangezien banken niet de mogelijkheid hebben om dit geld uit te lenen.

6. Rekeningkosten

6.1. Klanten moeten een vergoeding in rekening brengen i .p.v. een vergoeding aan hen uit te keren. (Minder dan €5 per maand per rekening.)

6.1.1. Deze kosten worden tegenwoordig al gemaakt door de banken en verhaald op de klanten via allerlei ongeoorloofde en/of onverwachte kosten.

6.1.2. Het betaalsysteem kan na de hervorming aanzienlijk goedkoper in gebruik worden genomen dan nu het geval is, aangezien er geen behoefte zal zijn aan een compleet clearingsysteem

6.2. Er zal een aanzienlijke druk vanuit de markt komen/zijn om kosten voor bankrekeningen zo laag mogelijk te houden.