Vlnové vlastnosti světla 5R

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vlnové vlastnosti světla 5R by Mind Map: Vlnové vlastnosti světla 5R

1. Učivo

1.1. Vlnová délka světla

1.2. Optická a geometrická dráha

1.3. Skládání elmag. vlnění

1.3.1. Koherence

1.3.2. Mezní hodnota

1.3.2.1. Dráhový rozdíl

1.3.2.2. Fázový rozdíl

1.3.3. Interferenční obrazec

1.4. Youngův pokus

1.5. Interference na tenké vrstvě

1.5.1. Newtonova skla

1.5.2. Interferometr

1.5.3. Holografie

1.6. Ohyb světla

1.6.1. 1 štěrbina

1.6.1.1. Kvantitativní řešení

1.6.2. Mřížka

1.6.2.1. Perioda mřížky

1.7. Polarizace světla

1.7.1. Polarizace odrazem

1.7.1.1. Brewsterův úhel

1.7.2. Polarizace lomem

1.7.3. Dvojlom

1.7.4. Polarizace absorpcí

1.7.5. Polarimetr

1.7.5.1. Polarizátor

1.7.5.2. Analyzátor

1.7.6. Polarimetrie a fotoelascimetrie

2. Úlohy

3. Přesahy

3.1. M

3.2. Bi

3.3. Ch

3.4. Z

3.5. ostatní

4. Učební texty

5. Úkoly

6. Odkazy

6.1. weby

6.2. videa

6.3. obrázky

7. výstupy

7.1. RVP

7.2. ŠVP