GRAVITACIJSKA SILA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GRAVITACIJSKA SILA by Mind Map: GRAVITACIJSKA SILA

1. GRAVITACIJSKO POLJE

1.1. SVOJSTVO PROSTORA TIJELA S MASOM U KOJEM NA DRUGO TIJELO KOJE IMA MASU DJELUJE GRAVITACIJSKA SILA

2. KEPLEROVI ZAKONI

2.1. PRVI KEPLEROV ZAKON

2.1.1. PLANETI SE OKO SUNCA GIBAJU PO ELIPSAMA. SUNCE JE SMJEŠTENO U JEDNOM OD ŽARIŠTA ELIPSE.

2.2. DRUGI KEPLEROV ZAKON

2.2.1. SPOJNICA SUNCA I  PLANETA U JEDNAKIM VREMENSKIM RAZMACIMA "PREBRIŠE" JEDNAKE POVRŠINE.

2.3. TREĆI KEPLEROV ZAKON

2.3.1. KVADRATI VREMENA OPHODA PLANETA OKO SUNCA ODNOSE SE KAO KUBOVI NJIHOVIH SREDNJIH UDALJENOSTI OD SUNCA.

2.3.1.1. 〖T1〗^2:〖T2〗^2=〖a1〗^3:〖a2〗^3

3. NEWTONOV OPĆI ZAKON GRAVITACIJE

3.1. GRAVITACIJSKA SILA RAZMJERNA JE UMNOŠKU MASA TIJELA, A OBRNUTO RAZMJERNA KVADRATU UDALJENOSTI SREDIŠTA MASA.

3.1.1. F=G m1m2/r^2

3.2. SILA TEŽA- GRAVITACIJSKA SILA ZEMLJE U BLIZINI POVRŠINE, AKO ZANEMARIMO ROTACIJU ZEMLJE. TEŽINA- DRUGI NAZIV ZA SILU TEŽU

4. PRVA KOZMIČKA BRZINA

4.1. BRZINA KOJU JE POTREBNO DATI TIJELU DA OSTANE U KRUŽNOJ PUTANJI U ODNOSU NA PLANETU

4.1.1. v=√(g*R)

5. DRUGA KOZMIČKA BRZINA

5.1. NAJMANJA BRZINA KOJU JE POTREBNO DATI TIJELU DA NAPUSTI GRAVITACIJSKO POLJE ZEMLJE

5.1.1. v=√(2g*R)