Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3b. Wat levert Sociale Innovatie je op? Als werkgever en als werknemer? by Mind Map: 3b. Wat levert Sociale Innovatie je op? Als werkgever en als werknemer?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3b. Wat levert Sociale Innovatie je op? Als werkgever en als werknemer?

wanneer gaan we starten, snelheid gewenst

Drijfveren worden duidelijk van medewerkers Betere Teamsamenwerking Als we beter willen samenwerken dan moeten medewerkers weten waar ze goed in zijn: kwaliteit mensen doelen verdieping kennis veiligheid plezier beleid harmonie

Teamsamenwerking kwaliteit mensen doelen verdieping kennis veiligheid plezier beleid harmonie  

Jullie kunnen voor de afsluiting terug naar http://capgemini.na4.acrobat.com/moeder3

Met meer plezier werken

en daardoor processen binnen je bedrijf verbeteren

nieuwe ideeën

talenten benutting

arbeidsvreugde

plezier in je werk

Het doel van de organisatie koppelen aan het doel van de werknemer

Verhoging van de arbeidsproductiviteit, betere talentbenutting en meer werkplezier (www.ncsi.nl)

betrokkenheid van medewerkers

Effectiever werken

lager ziekteverzuim

geld

winst

Meer dynamiek in de organisatie is nodig voor innovatie

Innovatie genereert meer dynamiek

aantrekkelijke werkgever

concurrentiepositie

helderheid/ transparantie van de organisatie "kan" verbetering betekenen

Alleenstaande moeders/vaders, gehandicapten, mantelzorgers, ouderen kunnen blijven werken...

Betere producten en diensten als meer werknemers betrokken raken

betere balans tussen werk en privé (of juist niet)

Scholing en ontwikkeling van werknemers en werkgever/management is nodig.

professionaliteit

investeren in competenties

Partnerschappen / samenwerking / co-creatie met andere bedrijven

eigenaarschap

voor kwaliteit

Kwaliteit in communicatie mag meer aandacht krijgen Tactisch communiceren, empathisch navigeren FeedForward geven!

Waardering meer uiten is nodig Start met ComplimentLoket in bedrijven ipv klachtenbalie