Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COMUNICACIÓ by Mind Map: COMUNICACIÓ

1. Màrqueting Directe mitjançant Internet

1.1. Base de dades de la Generalitat de Catalunya

2. Eines Comunicatives i Col.laboratives

2.1. Web empresa

2.2. Web projecte

2.3. Bloc projecte

2.3.1. RSS

3. Xarxes Socials

3.1. Facebook

3.2. Twitter

4. Marcadors Socials

4.1. Mr Wong

5. Xarxa Professional

5.1. Linkedln

6. Correu electrònic

6.1. Gmail projecte

6.2. Gmail empresa

7. Publicitat

7.1. Revista InfoCatalunya

7.2. Revista Espai Lic