Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

COMUNICACIÓ by Mind Map: COMUNICACIÓ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

COMUNICACIÓ

Màrqueting Directe mitjançant Internet

Base de dades de la Generalitat de Catalunya

Es seleccionaran grups de persones i organitzacions nteressades i se'ls informarà sobre el producte (web empresa, web, presentació i bloc del projecte)

Eines Comunicatives i Col.laboratives

Web empresa

Web projecte

Bloc projecte

RSS

Xarxes Socials

Xarxes on en la seva estructura els nodes individuals són persones que mantenen relacions com amistat, interessos comuns o fins comercials.

Facebook

Twitter

Twitter: @DmesD

Marcadors Socials

És una forma d'emmagatzemar, classificar i compartir enllaços a Internet.  Wikipedia

Mr Wong

Xarxa Professional

Linkedln

Correu electrònic

Gmail projecte

catalaperatothom@gmail.com

Gmail empresa

DemesDe@gmail.com

Publicitat

Revista InfoCatalunya

S'exposarà la Presentació del Projecte

Revista Espai Lic

S'exposarà la Presentació del Projecte