Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah by Mind Map: Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah

1. Persekitaran Pembelajaran yang kondusif

1.1. Persekitaran Fizikal

1.1.1. Susunan bilik darjah yang membenarkan guru memantau dengan mudah dan cepat

1.1.2. Kedudukan guru berhampiran dengan murid (interaksi guru-murid)

1.1.3. Pemandangan murid mesti jelas dan tidak terhalang

1.1.4. Ruang trafik yang selesa (memudahkan pergerakan)

1.1.5. Akses mudah kepada sumber bahan pembelajaran

1.1.6. Menyediakan ruang di dalam bilik darjah untuk aktiviti-aktiviti tertentu

1.1.7. Beri perhatian kepada pencahayaan, pengudaraan, kebersihan dan perabot

1.1.8. Susunan kerusi meja murid mesti fleksibel

1.2. Persekitaran Psikososial

1.2.1. suasana selesa dan mesra

1.2.2. bebas daripada ancaman dan bahaya fizikal

1.2.3. perasaan diterima

1.2.4. sensitif dan peka kepada perbezaan individu

1.2.5. suasana yang merangsang pembelajaran

1.2.6. menggalakkan pembelajaran  koperatif

1.2.7. peluang yang sama untuk semua murid

1.3. Peraturan dan Rutin Bilik Darjah

1.3.1. membentuk peraturan dan prosedur di dalam bilik darjah

1.3.2. mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil jika murid tidak mengikut peraturan

1.3.3. membentuk rutin di dalam bilik darjah untuk aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan

2. Pengurusan Pentaksiran di dalam Bilik Darjah

2.1. Proses Penyediaan Ujian dan Peperiksaan

2.1.1. merancang:

2.1.1.1. kekerapan ujian & peperiksaan

2.1.1.2. tarikh ujian & peperiksaan

2.1.1.3. menggubal soalan ujian

2.1.1.4. tempoh masa setiap ujian/peperiksaan

2.1.2. ujian/peperiksaan mesti adil

2.1.3. berbincang & bekerjasama dgn guru-guru lain

2.1.4. maklumkan tarikh ujian/peperiksaan

2.2. Pentadbiran Ujian dan Peperiksaan

2.2.1. sediakan persekitaran yang selesa

2.2.2. benarkan murid masuk awal

2.2.3. mencatat kehadiran murid

3. Pengurusan Sumber Maklumat Murid

3.1. Penyimpanan Data Peribadi Murid

3.1.1. Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah Rendah 001R dikemaskini setiap tahun

3.1.1.1. latar belakang murid & maklumat ibu bapa

3.1.1.2. pencapaian & kemajuan akademik

3.1.1.3. rekod kedatangan

3.1.1.4. penglibatan kokurikulum

3.1.1.5. minat & perkembangan fizikal murid

3.1.2. Keputusan ujian & peperiksaan pd setiap tahun dicatat dalam Buku Laporan

3.1.3. Menguruskan Buku Kedatangan Murid