Mục tiêu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mục tiêu by Mind Map: Mục tiêu

1. Gia đình người thân và bạn bè

1.1. Về thăm gia đình mỗi tháng 1 lần

2. Đóng góp cho xã hội

2.1. Giúp đỡ một ai đó

3. Phát triển bản thân

3.1. Học vấn

3.1.1. Kỹ năng

3.1.1.1. Cuộc sống

3.1.1.1.1. Chủ động lập kế hoạch

3.1.1.1.2. Hình thành thói quen

3.1.1.1.3. Deep Works

3.1.1.2. Nghề nghiệp

3.1.2. Kiến thức mới

3.1.2.1. Khóa học chuyên sâu

3.1.2.1.1. Tháng 8: Trở thành một người hoàn thành

3.1.2.1.2. Tháng 9: Success Triggers

3.1.2.1.3. Tháng 10: Earns 1K

3.1.2.1.4. Tháng 11: How to talk any body

3.1.2.1.5. Hoàn thành khóa học Doulingo

3.1.2.2. Đọc sách (20 cuốn)

3.1.2.2.1. Tháng 9:

3.1.2.2.2. Tháng 10:

3.1.2.2.3. Tháng 11:

3.1.2.2.4. Tháng 12:

4. Phát triển kinh doanh

4.1. Sở hữu một hệ thống youtube mang lại thu nhập tối thiểu 1500 usd/tháng

4.2. Sở hữu một Authority site Adsense thu nhập 1000 usd/tháng sau 1 năm

4.2.1. Bao giờ đạt được: 5/2017

5. Du lịch, lối sống

5.1. Thuê một căn hộ riêng

5.2. Có một chuyến du lịch Tại thành phố Hồ chí minh/tháng

5.3. Dạy sớm

5.4. Giữ gìn tinh khí

5.5. Thiền

5.6. Học Vĩnh Xuân đều đặn

5.7. Sức khỏe

5.8. Sống một ngày có kế hoạch

6. Tài chính

6.1. Thu nhập 30.000.000 usd/tháng

6.2. Lợi nhuận từ công việc kinh doanh đến hết năm 2016 là 5000 usd.

6.3. Thống kê chi tiêu hàng ngày vào sổ tay misa