Renalis

Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2007). Introduction to the human body : the essentials of anatomy and physiology. New York: J. Wiley & Sons.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Renalis by Mind Map: Renalis

1. Transporter över Plasmamembran (sid 47)

1.1. Passiv

1.1.1. Diffusion

1.1.1.1. Enkel

1.1.1.2. Facilitated

1.1.2. Osmos

1.2. Aktiv

1.2.1. Jonpumpar

1.2.2. Transport mha. Vesiclar

1.2.2.1. Exocytos

1.2.2.2. Endocytos

1.2.2.2.1. Phagocytos

1.2.2.2.2. Bulk-fas

2. Hormoner

2.1. Antidiuretiskt hormon ADH eller Vasopressin

2.1.1. Gör att njurarna "spar" vatten. Gör att kärl drar ihop sig--> ökar blodtrycket 1. HÖGT blod osmotiskt tryck stimulerar de osmotiska receptorerna i HYPOTHALAMUS 2. Osmosreceptorerna aktiverar neurosekretoriska celler som syntetiserar och frisätter ADH 3. Nervimpulser släpper iväg ADH från axonterminaler i hypofysens baklob till blodet 4. a. Njurarna återtar mer vatten, vilket minskar urinmängden b. Svettkörtlarna minskar sin utsöndring c. Arteriolerna dras samman, vilket ökar blodtrycket 5. LÅGT osmotiskt tryck inhiberar de osmotiskt känsliga receptorerna 6. Inhibitationen av de osmotiskt känsliga receptorerna, minskar eller stoppar ADH utsöndringen.

2.2. Parathormon PTH

2.2.1. Parathormon är huvudregulator för nibvåer av calcium, magnesium och fosfatjoner i blodet. PTH medierar följande förändringar i njurarna. 1. Minskar takten som Ca2+ och Mg2+ tas från blodet till urinen. 2. Ökar förlusten av HPO42- 3. Promotes bildandet av Calcitriol som är den aktiva forman av D-vitamin Calcitriol ökar upptaget av Ca2+, Mg2? och HPO42- från maten.

3. Ideas for my novel ...

4. Vävnader

4.1. Enkelt cuboidalt epitel

4.2. Transitionellt epitel

5. My Geistesblitzes