Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NARKOMANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY by Mind Map: NARKOMANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

NARKOMANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY

I Rozwój narkomani w Polsce

II Wpływ narkotyków na organizm nastolatka

2.1 wpływ narkotyków na układ krwionośny

2.2 Wpływ narkotyków na układ oddechwy

2.3 Wpływ narkotyków na układ pokarmowy

III Rodzaje narkotyków

3.1 Konopie

3.2 Amfetaminy

3.3 LSD

3.4 Ecstasy

IV Metodologia badań własnych

4.1 Cel i przedmiot badań

4.2 Hipotezy badawcze

4.3 Metody badawcze