(matematik)lærer - PLC og it

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(matematik)lærer - PLC og it by Mind Map: (matematik)lærer - PLC og it

1. kommunikation, samarbejde og videndeling

1.1. SkoleIntra

1.1.1. elever

1.1.2. forældre

1.1.3. personale

1.2. Skolekom

1.2.1. eksterne samarbejdspartnere

1.2.2. konferencer

1.3. fagudvalg

1.3.1. matematik

1.3.2. Under åben himmel

1.4. PLC

1.4.1. bøger

1.4.2. computere

1.4.3. materialer

1.4.4. kopiering - laminering

1.5. Årgangsteam/klyngeteam

1.5.1. faglig læsning

2. informationssøgning og - indsamling

2.1. www.emu.dk

2.2. PLC

2.3. PMC og CFU

2.4. Danmarks matematiklærerforening

3. Produktion og formidling

3.1. mundtlig - skriftlig

3.1.1. mobiltelefonen

3.1.2. OpenOffice

3.1.3. Smartboard

3.2. At læse for at løse en tekstopgave i matematik

3.2.1. forforståelse

3.2.2. udregning

4. Analyse