Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Фонетика by Mind Map: Фонетика
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Фонетика

звукова система мови

умови творення звуків

класифікація звуків

голосні

приголосні

позначення звуків мовлення на письмі

звукові зміни та чергування

голосних

приголосних

наголос

динамічний

вільний

рухомий

основний

додатковий

склад

відкритий

закритий

наголошений

ненаголошений

співвідношення звуків і букв