Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Фонетика by Mind Map: Фонетика

1. умови творення звуків

2. звукові зміни та чергування

2.1. голосних

2.2. приголосних

3. наголос

3.1. динамічний

3.2. вільний

3.3. рухомий

3.4. основний

3.5. додатковий

4. склад

4.1. відкритий

4.2. закритий

4.3. наголошений

4.4. ненаголошений

5. співвідношення звуків і букв

6. звукова система мови

7. класифікація звуків

7.1. голосні

7.2. приголосні

7.2.1. сонорні

7.2.2. дзвінкі

7.2.3. глухі

8. позначення звуків мовлення на письмі