แกงเลียงกุ้ง

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แกงเลียงกุ้ง by Mind Map: แกงเลียงกุ้ง

1. เครื่องมือ

1.1. 1.หม้อ

1.2. 2.ครก

2. วัตถุดิบ

2.1. 1. ฟักทองหั่น 5 ชิ้น

2.2. 2. ข้าวโพดอ่อนหั่น 5 ชิ้น

2.3. 3. บวบหั่น 5 ชิ้น

2.4. 4. เห็ดฟางผ่าครึ่ง 5 ชิ้น

2.5. 5. ถั่วฝักยาวหั่น 5 ชิ้น

2.6. 6. แตงโมอ่อนปลอกเปลือกหั่น 5 ชิ้น

2.7. 7. ใบแมงลัก 15 ใบ

2.8. 8. กระชายสับ 1 ช้อนโต๊ะ

2.9. 9. พริกไทยเม็ด 1 ช้อนชา

2.10. 10. หอมแดงไทย 3 หัว

2.11. 11. กะปิย่าง 2 ช้อนชา

2.12. 12. กุ้งแห้งป่น 1 ช้อนโต๊ะ

2.13. 13. พริกขี้หนู 5 เม็ด

2.14. 14. น้้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ

2.15. 15. น้้าตาลทราย 1/2 ช้อนชา

2.16. 16. น้้า 2 ถ้วยตวง

2.17. 17. กุ้ง 5 ตัว

3. แกงเลียงกุ้ง