Adhunik bharat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Adhunik bharat by Mind Map: Adhunik bharat

1. 1707-1757

1.1. uttar mugal kal

1.1.1. bahadur shah(1707-1712)

1.1.1.1. 65 years

1.1.1.2. niti

1.1.1.3. guru govind jode mitrata

1.1.1.4. nanda bahadur no vidroh

1.1.1.5. bundela sardar chatrsal- mitrta

1.1.1.6. jatt sardar churaman-mitrta

1.1.1.7. 13 crore (aarthik sthiti nabli)

1.1.2. jahadar shah(1712-1713)

1.1.2.1. son of bahadur shah

1.1.2.2. julfikar kha (king maker)

1.1.2.3. rajput raja-mitrata

1.1.2.4. maratha saradar-mitrta

1.1.2.5. aamer

1.1.2.5.1. jaysinh

1.1.2.5.2. mirza raja svai(padvi)

1.1.2.5.3. malva na subedar banaya

1.1.2.6. marvad

1.1.2.6.1. ajit sinh

1.1.2.6.2. maharaja (padvi)

1.1.2.6.3. gujarat na subedar banaya

1.1.2.7. maratha sashak

1.1.2.7.1. choth(1/4)

1.1.2.7.2. sardeshmukhi(10%)

1.1.2.7.3. 1&2 adhikar aapya

1.1.2.8. banda bahadur hatya(sikh)

1.1.2.9. jatt & bundela - mitrta

1.1.3. farukh siyar(1712-1719)

1.1.3.1. saiyad bandhu(king maker)

1.1.3.1.1. abdulla kha( vazir)

1.1.3.1.2. husain ali kha( mir bakhshi)

1.1.3.1.3. dharmik sahisnuta ni niti

1.1.3.1.4. tirth yatri tax hatayo

1.1.3.1.5. prbhav sali hodda apya

1.1.3.1.6. sahu(shivaji) ne rajy aapyu

1.1.3.2. kayar ; krur ; avishvsniy ; beiman

1.1.3.3. saiyad bandhu e marya(1719)

1.1.4. rafi ud darmat(1719)

1.1.5. rafi ud dala(1719)

1.1.6. muhammad shah(1719-1748)

1.1.7. ahmad shah

1.1.8. aalamgir

1.1.9. shah aalam

1.1.10. akbar

1.1.11. bahadur shah 2nd

1.2. prantiy rajyvanshno uday

1.3. uropiyo nu aagman

2. 1757-1857

2.1. angrej no vistar

2.2. khedut/ janjati vidroh

2.3. samajik/ aarthik paristhiti

3. 1857-1885

3.1. 1857 vidroh

3.2. congress ni purvvarti sansthao

3.3. congress ni sthapna

4. 1885-1905

4.1. bangal vibhajan

4.2. udarvadi niti

5. 1905-1919

5.1. ugrvadi

5.2. congress vibhajan

5.3. krantikari andolan nu 1st charan

6. 1919-1935

6.1. gandhivadi andolano

6.2. krantikari andolan nu 2nd charan

7. 1935-1947

7.1. hind chodo

7.2. krips kebinet

7.3. maount beton yojana

7.4. pakistan aazadi

7.5. vivel plan