SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN ISLAM

1. SOSIAL ISLAM TELAH MEMPERKENALKAN PRINSIP SOSIAL YANG BERTERASKAN KEADILAN, PERSAMAAN , TOLERANSI, KEHORMATAN DAN KEMULIAAN INSAN.

1.1. i.                     Politik yang kukuh dapat menyumbang kepada kejayaan sesebuah tamadun umpamanya tamadun Rom dan Parsi pada awalnya mempunyai asas politik yang kukuh dengan system pemerintahan yang teratur dan kuat. Pihak-pihak musuh tidak dapat mengganggu-gugat negara menyebabkan usaha-usaha membangunkan tamadun tidak terhenti . ii.        Kedudukan sesebuah tamadun atau Negara yang strategik boleh menyebabkan sesebuah tamadun itu dapat berkembang dengan pesat  kerana penyebaran tamadun sesebuah Negara itu samada jalan air atau darat. iii.        Rangsangan keagamaan juga boleh menyebabkan sesebuah tamadun itu berkembang maju. Keadaan ini dapat kita lihat dengan tamadun islam. Agama islam mendorong umatnya supaya mencari ilmu pengetahuan samada melalui Al-Quran itu sendiri atau melalui tanda-tanda alam sekitar dan budaya manusia. Keadaan ini telah menyebabkan tamadun islam berkembang pesat semasa khulafak umayyah dan juga pada zaman pemerentahan khulafa’ Abasiyyah. vi.        Toleransi dengan tamadun lain juga boleh menyebabkan sesuatu tamadun yang baru akan lebih berkembang dengan pesatnya dengan mengkaji tamadun yang telah lalu dengan penambahbaikan sesuatu ilmu pengetahuan seterusnya mencipta tamadun mereka sendiri.

2. EKONOMI MENGHARAMKAN RIBA DAN SEGALA BENTUK PENINDASAN.

3. EKONOMI MENGHARAMKAN RIBA DAN SEGALA BENTUK PENINDASAN.

4. AKIDAH TAUHID ISLAM TELAH MEMBEBASKAN MANUSIA DARIPADA SEBARANG BENTUK PERHAMBAAN DAN PENYEMBAHAN SESAMA MAKHLUK KEPADA PENGABDIAN DAN PENYEMBAHAN KEPADA ALLAH SWT MELALUI SISTEM KEPERCAYAAN YANG.SSEPADU .YA.MEMBENTUK

4.1. i.        Ketidakadilan dan perbezaan jurang di kalangan rakyat dan pemerintah akan menyebabkan sesuatu tamadun itu akan jatuh atau musnah kerana banyak pemberontakan berlaku dan akhirnya sesebuah tamadun yang diciptakan itu musnah dengan tangan rakyatnya sendiri ii.        Penindasan dan kezaliman juga akan menyebabkan sesebuah tamadun itu akan musnah sedikit demi sedikit kerana melalui pemerontakan yang berterusan akan memusnahkan sesebuah tamadun yang telah dibina itu sedikit demi sedikit. Pemerintah tidak mempunyai masa untuk memajukan tamadun manakala rakyat pula sibuk dengan pemerontakan dan mereka tidak mempunyai masa untuk membina budaya dan tamadun mereka. v.        Malapetaka dan bencana alam juga boleh membawa kepada kemusnahan budaya dan tamadun itu sendiri. Banyak kisah-kisah sesebuah tamadun yang hebat Musnah disebabkan bencana yang berlaku samaada melalui gempa bumi, gunung berapi, rebut yang kencang dan sebagainya telah memusnahkan sesebuah tamadun itu