ELTE PPK NDI - I. félév (2016/2017)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELTE PPK NDI - I. félév (2016/2017) by Mind Map: ELTE PPK NDI - I. félév (2016/2017)

1. DNEV16-AND-101  A felnőttkori tanulás történelmi és társadalmi aspektusai és célcsoportjai

1.1. Órák

1.1.1. 2016.09.14. 10:00-11:30 Kazy 311 [002]

1.1.1.1. ORSI

1.1.2. 2016.09.28. 10:00-11:30 Kazy 311 [005]

1.1.2.1. A három fejezet elolvasása

1.1.2.2. ORSI

1.1.3. 2016.10.12. 10:00-11:30 Kazy 311 [010]

1.1.3.1. 1 db A4-re: a disszertáció mostani állapota • megosztva a többiekkel

1.1.3.2. • Merriam • Taylor • Sz. Molnár

1.1.3.3. ZSUZSA

1.1.4. 2016.10.26 10:00-11:30 Kazy 439 [016]

1.1.4.1. Olv: Kraiciné szakirodalmait

1.1.4.2. KRAICINÉ

1.1.5. 2016.11.09 10:00-11:30 Kazy 311

1.1.5.1. KINGA

1.1.5.1.1. Olv!

1.1.6. 2016.11.23 10:00-11:30 Kazy 311

1.1.6.1. Olv!

1.1.6.2. BALÁZS

1.1.7. 2016.12.07. 10:00-11:30 Kazy 311

1.1.7.1. KRAICINÉ

1.1.7.1.1. • Reflexió a félévre • Mit tudtam hasznosítani a felévből?

1.2. Oktató

1.2.1. Kereszty Orsolya

1.2.1.1. [email protected]

1.2.1.2. Paul J. Hager (2011): Concepts and Definitions of Lifelong Learning. In Oxford Handbook of Lifelong Learning. Ed. Manuel London. Oxford, Oxford University Press. 12-25.

1.2.1.2.1. OXFORD

1.2.1.3. Fleming, Ted (2011): Models of Lifelong Learning. In Oxford Handbook of Lifelong Learning. Ed. Manuel London. Oxford, Oxford University Press. 29-39.

1.2.1.3.1. OXFORD

1.2.1.4. Storm, Robert – Storm, Paris: A Paradigm for Intergenerational Learning. In Oxford Handbook of Lifelong Learning. Ed. Manuel London. Oxford, Oxford University Press. 133-146.

1.2.1.4.1. OXFORD

1.2.2. Kovács Zsuzsa

1.2.2.1. [email protected]

1.2.2.2. Merriam, S.B.; Bierema, L. (2013): The Relationship Between Theory and Practice. In: Adult learning:Linking theory and Practice. Jossey-Bass. 2013. 247-255.

1.2.2.3. Taylor, D. C. M. & Hamdy, H. (2013): Adult learning theories: Implications for learning and teaching in medical education: Medical teacher, 2013; 35. 1561–1572.

1.2.2.4. Sz. Molnár Anna (2009): A tanuló felnőtt. Pedagógusképzés. 7. évf. 2-3. sz. 199-220.

1.2.3. Kraiciné Szokoly Mária

1.2.3.1. [email protected]

1.2.3.2. Halász Gábor (2013): Élethosszig tartó tanulás: 21. századi oktatási paradigma vagy múló változás? In: Európai léptékkel Az élethosszig tartó tanulás társdadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere c. kutatóegyetemi alprojekt eredményei c. kötet. ELTE Eötvös Kiadó Bp.13-26.

1.2.3.3. Kraiciné Szokoly Mária: A kultúraközvetítő tevékenység paradigmatikus változásai „Neveléstudomány – reflexió- innováció” (Szerk.: Szabolcs É.) Gondolat Bp. 2010.95-113. ISBN 978 963 332 6

1.2.3.4. Schein, H. Edgar ( „A tanuló kultúra. A stabilitás, a tanulás és a változás ellentmondásainak menedzselése”, in Felnőttképzés a XXI. században, összeáll. Szöllősi Zsuzsanna. (Budapest: Civitas Pedagógiai Szolgálat, 2008). Részlet Schein H. E. Organisation Culture and leadership című művéből, Second Edition (San Francisco, USA: Jossey-Bass Publishers). (Kölcsönözhető az FTI-ben)

1.2.3.5. Schleicher, Andreas (2011): The case for 21st-century learning. Organisation for Economic Cooperation and Development. The OECD Observer, kieg. OECD Yearbook 2011 282/283 (Jan 2011): 42-43. (Elektronikus szemelvény feltöltve a Neptun rendszerbe)

1.2.3.5.1. OECD

1.2.4. Mandel Kinga Magdolna

1.2.4.1. [email protected]

1.2.4.2. John Grayson: Migration and adult education. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 2014. In.  www.rela.ep.liu.se/issues/10.3384_rela.2000- 7426.201452/rela9050/rela_9050.pdf

1.2.4.3. Jens Friebe and Bernhard Schmidt-Hertha: Activities and barriers to education for elderly people. Journal for Contemporary Educational Studies, 2013. In.  www.sodobna-pedagogika.net/wp-content/ uploads/2013/03/Friebe-Schmidt1.pdf

1.2.4.4. Dr. Szilágyi Klára: Az EU hatása a felnőttképzés fejlődésére. In. www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/ tamop412A/2010-0019_Felnottkepzesi_ szolgaltatasok/ch01s02.html

1.2.4.5. Maróti Andor: Felnőttképzés a posztmodern társadalomban. UPSZ, 2008. In. www.ofi.hu/tudastar/maroti-andor

1.2.4.6. Varga József: K A L O T. A huszadik század legjelentősebb katolikus agrárifjúsági népi mozgalmának keletkezése, teljesítménye, felszámolása – 1935-1946. In. www.tavlatok.hu/38elottiek/ tavlatok07.htm#ESZAMUNK

1.2.5. Benkei-Kovács Balázs

1.2.5.1. [email protected]

1.2.5.2. Benkei-Kovács Balázs, (2012): Az előzetes tudás elismerési rendszereinek komparatív andragógiai vizsgálata. Budapest, 182. p. ISBN 978 963 89 432 2 4

1.2.5.2.1. YouTube

1.2.5.2.2. Recenzió

1.2.5.3. Fox, Tricia (2005). Adult learning and recognition of prior learning: The „white elephant” in Australian universities. Australian Journal of Adult Learning, 54, 352–370.

1.2.5.4. Singh, Mandhu (2011). Let the doors of learning be open to all: a case for recognition of prior learning. SAJHE (South African Journal of Higher Education), 25, 803–818.

1.2.5.5. Werquin, Patrick. (2010). Recognising non-formal and informal learning, outcomes, policies and practices. 95. p. ISBN 978-92-64-06385-3

1.2.6. Dorner Helga

1.3. Követelmények

1.3.1. Mnimum 12 oldalas beadandó készítése (12-es TNR, szimpla sorköz, normál margó), melyben a hallgató minden egyes téma esetében minimum két oldalban kimutatja a konkrét olvasmányokhoz, konkrétan azok egyes részeihez kapcsolódóan a disszertáció témájához való hozzájárulását, egyben arra reflektál is

1.4. Források

1.4.1. Tematika

2. DNEV16-ELM-106 Kutatásmenedzsment

2.1. Órák

2.1.1. 2016.10.21. 16:00-19:15 Bárczy A/26 [004]

2.1.2. 2016.10.19. 16:00-19:15 Bárczy B/406 [015]

2.1.3. 2016.11.16. 16:00-19:15 Bárczy B/406

2.1.3.1. Elküldeni a haladást a megbeszélt pontig

2.1.4. 2016.12.14. 16:00-19:15 Bárczy A/26

2.2. Oktató

2.2.1. Bánfalvy Csaba

2.2.1.1. [email protected]

2.2.1.2. +3613585554

2.3. Követelmények

2.3.1. Egy, a saját kutatási témában benyújtandó pályázatterv

2.4. Források

2.4.1. Individual Assessment Form for an Integrated Project.doc

3. DNEV16-SZP-101 Tanítás és tanulás digitális környezetben

3.1. Órák

3.1.1. 2016.09.28. 12:00-13:30 Kazy 313 [006]

3.1.2. 2016.10.12. 12:00-13:30 Kazy 313 [011]

3.1.2.1. Fogalomtár • távoktatás • PLE • képzési program (curriculum) • CTGV • serendipity  Fórum

3.1.3. 2016.10.26. 12:00-13:30 Kazy 313 [017]

3.1.3.1. Újabb hozzászólások: 3×

3.1.4. 2016.11.09. 12:00-13:30 Kazy 313

3.1.5. 2016.11.23. 12:00-13:30 Kazy 313

3.1.5.1. Csoportmunka: 1-1,5 oldal

3.1.6. 2016.12.07. 12:00-13:30 Kazy 313

3.1.6.1. Egyéni munka: 1-1,5 oldal

3.2. Oktató

3.2.1. Tóth Péter

3.2.1.1. [email protected]

3.3. Követelmények

3.3.1. Saját kurzus létrehozása Moodle-ban

3.3.1.1. 2016.12.21-ig!

3.4. Források

3.4.1. TMPKTEKI Moodle

3.4.2. Tematika

4. DNEV16-KMM-105 Kvantitatív kutatások és statisztikai alapjaik I.

4.1. Órák

4.1.1. 2016.09.28. 14:00-15:30 Kazy 313 [007]

4.1.2. 2016.10.12. 14:00-15:30 Kazy 313 [012]

4.1.2.1. Kiválasztani egy kutatást  • empirikus • kvantitatív

4.1.3. 2016.10.26. 14:00-15:30 Kazy 313 [018]

4.1.3.1. Kiválasztani egy kutatást  • empirikus • kvantitatív

4.1.4. 2016.11.09. 14:00-15:30 Kazy 313

4.1.4.1. A segédletet (minimum a III-IV. fejezetet) feldolgozni

4.1.5. 2016.11.23. 14:00-15:30 Kazy 313

4.1.6. 2016.12.07. 14:00-15:30 Kazy 313

4.1.6.1. Bemutató

4.1.6.2. Kiselőaddás

4.2. Oktató

4.2.1. Nahalka István

4.2.1.1. [email protected]

4.3. Követelmények

4.3.1. Az utolsó foglalkozás feladatára való felkészülés, az eredmények bemutatása. Ezt írásban is el kell készíteni, terjedelme legalább 15 000 karakter, maximum 30 000 karakter. Minden hallgató önállóan hajtja végre a feladatot, de a létszámtól függően lehet, hogy párok, vagy három fős csoportok megismerve egymás „dolgozatait” kiválasztanak egyet azok közül, amelyet az utolsó foglalkozáson a többieknek is bemutatnak.

4.4. Források

4.4.1. Tematika

4.4.2. Frissdiplomások 2011 - Kutatási zárótanulmány

4.4.2.1. A teljes tanulmány

4.4.2.2. Módszertan

4.4.3. Tudományelmélet c fejezet a következő könyvből: Nahalka István 2002. Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. A fejezetet az oktató elektronikus formában a hallgatók rendelkezésére bocsátja.

4.4.4. Falus Iván (Szerk.) 2000. Bevezetés a pedagógiai kutatások módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. (A matematikai statisztikával foglalkozó fejezetek) VAGY: Falus Iván és Ollé János 2008. Az empirikus kutatások gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

4.4.5. Nahalka István 2016. Az Országos kompetenciamérés eredményeinek felhasználása a neveléstudományi kutatásokban. Hallgatók számára készített segédlet, kézirat. (Fontos: a könyv függelék részének feldolgozása nem kötelező!)

4.4.6. Nahalka István 2002. Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

4.4.7. Babbie, E. 1997. A társadalomtudományi kutatás módszerei. Balassi Kiadó, Budapest.

4.4.8. Forrai Gábor és Szegedi Péter (Szerk.) 1999. Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Áron Kiadó, Budapest. Letölthető fejezetenként innen.

4.4.9. Kuhn, T. 2000. A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat Kiadó, Budapest.

4.4.10. Ollé János 2005. A kérdőív mint a szülők véleménynyilvánításának egyik eszköze. Gyakorlati tanácsok kérdőívszerkesztéshez. In: Óvodavezetési ismeretek. RAABE Kiadó, Budapest. 1-20. Kutatás-módszertani kiskönyvtár, Műszaki Könyvkiadó, 2001 – 2004 kötetei

5. NEVD13-ANM1 Műhely I. Andragógia 1.

5.1. Órák

5.1.1. 2016.09.21. 10:30-11:00 K 414 [003]

5.1.2. 2016.10.05. 10:00-11:30 Kazy 311 [008]

5.1.2.1. 3×2 oldal

5.1.3. 2016.10.19. 10:00-11:30 Kazy 311 [013]

5.1.3.1. Egymásét elolvasni + online reflexió

5.1.4. 2016.11.30. 10:00-11:30 Kazy 311

5.1.4.1. 10-12 oldal

5.1.4.1.1. 2016.11.11-ig!

5.1.4.2. + 5-7 oldal

5.1.4.2.1. 2016.11.25-ig!

5.1.5. 2016.12.14. 10:00-11:30 Kazy 311

5.1.5.1. + 5-7 oldal

5.1.5.1.1. 2016.12.09-ig!

5.2. Oktató

5.2.1. Kereszty Orsolya

5.2.1.1. [email protected]

5.3. Követelmények

5.3.1. 20-25 oldal a disszertécióba

5.4. Források

6. NEVD13-AN102 A felnőttoktatás szociológiai kérdései

6.1. Órák

6.1.1. 2016.10.05. 14:00-15:30 Kazy 308 [009]

6.1.2. 2016.10.19. 14:00-15:30 Kazy 308 [014]

6.1.2.1. A záró prezentáció témájának megjelölése • szociológiai vonatkozás •  kapcsolódás a kutatáshoz

6.1.3. 2016.11.16. 14:00-15:30 Kazy 308

6.1.3.1. Universität Vechta [EBSCO]

6.1.3.2. New York Times

6.1.4. 2016.11.30. 14:00-15:30 Kazy 308

6.1.4.1. Prezentáció

6.1.5. 2016.12.16. 14:45-16:15 Kazy 308

6.2. Oktató

6.2.1. Pethő László

6.2.1.1. [email protected]

6.3. Követelmények

6.4. Források

6.4.1. Tematika