จำแนกประเภทผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
จำแนกประเภทผัก by Mind Map: จำแนกประเภทผัก

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

1.1. ผักประเภทเดียวกันและมีความคล้ายคลึงกัน

1.1.1. ตระกูลกะหล่ำ

1.1.1.1. กะหล่ำปลี

1.1.1.2. กวางตุ้ง

1.1.1.3. คะน้า

1.1.2. ตระกูลแตง

1.1.2.1. แตงกวา

1.1.2.2. ตำลึง

1.1.2.3. มะระ

1.1.3. ตระกูลถั่ว

1.1.3.1. กระถิน

1.1.3.2. ถั่วฝักยาว

1.1.3.3. โสน

1.1.4. ตระกูลมะเขือ

1.1.4.1. พริก

1.1.4.2. มะเขือ

1.1.4.3. มะแว้ง

1.1.5. ตระกูลอื่นๆ

1.1.5.1. ข้าวโพดหวาน

1.1.5.2. ผักกาดหอม

1.1.5.3. ผักชี

2. ส่วนที่ใช้บริโภค

2.1. ราก

2.1.1. รากแก้ว

2.1.1.1. แครอท

2.1.1.2. เทอร์นิพ

2.1.2. รากแขนง

2.1.2.1. มันเทศ

2.2. ลำต้น

2.2.1. ลำต้นเหนือดิน

2.2.1.1. กะหล่ำปม

2.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

2.2.2. ลำต้นใต้ดิน

2.2.2.1. ขิง

2.2.2.2. ข่า

2.2.2.3. มันฝรั่ง

2.3. ใบ

2.3.1. ตระกูลหอม

2.3.1.1. กระเทียม

2.3.1.2. หอมแดง

2.3.2. กลุ่มใบกว้าง

2.3.2.1. กะหล่ำปลี

2.3.2.2. คะน้า

2.4. ดอก

2.4.1. ตาดอกอ่อน

2.4.1.1. กะหล่ำดอก

2.4.1.2. บล็อกโคลี่

2.4.2. ดอกแก

2.4.2.1. แค

2.4.2.2. โสน

2.5. ผล

2.5.1. ผลอ่อน

2.5.1.1. แตงกวา

2.5.1.2. บวบ

2.5.1.3. มะระ

2.5.2. ผลแก่

2.5.2.1. แตงเทศ

2.5.2.2. แตงโม

2.5.2.3. ฝักทอง

3. ฤดูปลูกที่เหมาะสม

3.1. ฤดูหนาว

3.1.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 18-28 องศาเซลเซียส

3.1.1.1. กะหล่ำดอก

3.1.1.2. แครอท

3.1.1.3. ผักกาดหัว

3.1.1.4. มันฝรั่ง

3.2. ฤดูร้อน

3.2.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส

3.2.1.1. ข้าวโพดหวาน

3.2.1.2. ผักตระกูลแตงทุกชนืด

3.3. ฤดูฝน

3.3.1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีระหว่างอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซียส

3.3.1.1. ตระกูลแตงทั้งหมด ยกเว้น แตงเทศ

3.3.1.2. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว