การจำแนกผักประเภทต่างๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจำแนกผักประเภทต่างๆ by Mind Map: การจำแนกผักประเภทต่างๆ

1. ส่วนที่ใช้บริโภค

1.1. ราก

1.1.1. รากแก้ว

1.1.1.1. แครอท

1.1.1.2. เทอร์นิพ

1.1.1.3. ผักกาดหัว

1.1.2. รากแขนง

1.1.2.1. มันเทศ

1.2. ลำต้น

1.2.1. ลำต้นเหนือดิน

1.2.1.1. กะหล่ำปม

1.2.1.2. หน่อไม้ฝรั่ง

1.2.2. ลำต้นใต้ดิน

1.2.2.1. ขิง

1.2.2.2. ข่า

1.2.2.3. เผือก

1.2.2.4. มันฝรั่ง

1.2.2.5. มันมือเสือ

1.2.2.6. หน่อไม้

1.3. ใบ

1.3.1. ตระกูลหอม

1.3.1.1. กระเทียม

1.3.1.2. กระเทียมต้น

1.3.1.3. หอมแดง

1.3.1.4. หอมแบ่ง

1.3.1.5. หอมหัวใหญ่

1.3.2. กลุ่มใบกว้าง

1.3.2.1. กะหล่ำปลี

1.3.2.2. คะน้า

1.3.2.3. ปวยเล้ง

1.3.2.4. ผักกาดขาวปลี

1.3.2.5. ผักกาดหอม

1.4. ดอก

1.4.1. ตาดอกอ่อน

1.4.1.1. กะหล่ำดอก

1.4.1.2. บล๊อกโคลี่

1.4.2. ดอกแก

1.4.2.1. แค

1.4.2.2. โสน

1.5. ผล

1.5.1. ผลอ่อน

1.5.1.1. กระเจี๊ยบเขียว

1.5.1.2. ข้าวโพดฝักอ่อน

1.5.1.3. แตงกวา

1.5.1.4. ถั่วฝักยาว

1.5.1.5. ถั่วลันเตา

1.5.1.6. บวบเหลี่ยม

1.5.1.7. มะเขือ

1.5.1.8. มะระ

1.5.2. ผลแก่

1.5.2.1. ตระกูลแตง

1.5.2.1.1. แตงเทศ

1.5.2.1.2. แตงโม

1.5.2.1.3. ฟักทอง

1.5.2.1.4. ผักตระกูลมะเขือ

2. ฤดูปลูกที่เหมาะสม

2.1. ผักฤดูหนาว

2.1.1. กะหล่ำดอก

2.1.2. กะหล่ำปลี

2.1.3. กระเทียม

2.1.4. แครอท

2.1.5. บล๊อกโคลี่

2.1.6. ผักกาดหัวเขียวปลี

2.1.7. ผักกาดหอม

2.1.8. มันฝรั่ง

2.1.9. หอมหัวใหญ่

2.2. ผักฤดูร้อน

2.2.1. กระเจี๊ยบเขียว

2.2.2. ข้าวโพดหวาน

2.2.3. ผักตระกูลแตงทุกชนิด

2.2.4. ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด

2.2.4.1. ยกเว้น

2.2.4.1.1. พริกยักษ์

2.2.4.1.2. พริกหวาน

2.2.5. ผักตระกูลถั่วทั้งหมด

2.2.5.1. ยกเว้น

2.2.5.1.1. ถั่วลันเตา

2.3. ผักฤดูฝน

2.3.1. ผักตระกูลแตงทั้งหมด

2.3.1.1. ยกเว้น

2.3.1.1.1. แตงเทศ

2.3.2. ผักตระกูลมะเขือและถั่วฝักยาว

3. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

3.1. ตระกูลกะหล่ำ

3.1.1. กะหล่ำดอก

3.1.2. กะหล่ำดาว

3.1.3. กะหล่ำปลี

3.1.4. กวางตุ้ง

3.1.5. คะน้า

3.1.6. ผักกาดขาวปลี

3.1.7. ผักกาดเขียวปลี

3.1.8. ผักกาดหัว

3.1.9. บล๊อกโคลี่

3.2. ตระกูลแตง

3.2.1. แตงกวา

3.2.2. แตงเทศ

3.2.3. แตงโม

3.2.4. ตำลึง

3.2.5. บวบเหลี่ยม

3.2.6. บวบหอม

3.2.7. น้ำเต้า

3.2.8. ฟักทอง

3.2.9. มะระ

3.3. ตระกูลถั่ว

3.3.1. กระถิน

3.3.2. แค

3.3.3. ชะอม

3.3.4. ถั่วแขก

3.3.5. ถั่วฝักยาว

3.3.6. ถั่วลันเตา

3.3.7. มันแกว

3.3.8. โสน

3.4. ตระกูลมะเขือ

3.4.1. พริก

3.4.2. พริกยักษ์

3.4.3. พริกหวาน

3.4.4. มะเขือ

3.4.5. มะเขือเทศ

3.4.6. มะแว้ง

3.5. ตระกูลอื่นๆ

3.5.1. ข้าวโพดหวาน

3.5.2. ขึ้นฉ่าย

3.5.3. เครื่องเทศ

3.5.4. ผักกาดหอม

3.5.5. ผักชี

3.5.6. ผักบุ้งจีน

3.5.7. สมุนไพร