Η ζωή στην Αρχαία Ρώμη

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Η ζωή στην Αρχαία Ρώμη by Mind Map: Η ζωή στην Αρχαία Ρώμη

1. Οι γεωργοί που είχαν μικρά χωράφια δυσκολεύονταν πολύ να ζήσουν από τη λίγη σοδειά. Τα παιδιά τους αναγκάζονταν να πηγαίνουν στην πόλη όπου εκεί μάθαιναν κάποια τέχνη ή έβρισκαν δουλειά στα δημόσια έργα.

2. Συχνά οι πλούσιοι και φτωχοί γεωργοί πήγαιναν στη Ρώμη για να παρακολουθήσουν αγώνες και γιορτές που γίνονταν στην πόλη

3. σπίτια των φτωχών στη Ρώμη

4. Σπίτια των πλουίων στη Ρώμη

5. χαρακτηριστικά μνημεία της Ρώμης

6. Πρωτεύουσα του μεγάλου κράτους ήταν η Ρώμη. Εκεί ζούσε ο αυτοκράτορας. Η πόλη ήταν χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τίβερη και ήταν στολισμένη με ωραία έργα τέχνης και ναούς. Ο πληθυσμός της έφτασε την περίοδο που αναπτύχτηκε πολύ περίπου το 1.500.000 κατοίκους. Οι κάτοικοι χωρίζονταν στους πληβείους (φτωχούς) που έμεναν σε στενά δωμάτια πολυκατοικιών και στους πατρίκιους πλούσιους που ζούσαν σε επαύλεις (μονοκατοικίες).

7. Οι κάτοικοι που ζούσαν έξω από τη Ρώμη ήταν γεωργοί, βοσκοί, μικροέμποροι και τεχνίτες. Υπήρχαν γεωργοί που είχαν μεγάλα κτήματα και εκεί μέσα έκτιζαν τα σπίτια τους που είχαν εκτός από την κατοικία, σταύλους, ορνιθώνες και αποθήκες που εκεί συγκέντρωναν τις σοδειές. Σ΄αυτούς τους πλούσιους γεωργούς δούλευαν δούλοι που έμεναν κι αυτοί στο αγρόκτημα.