Historia antysemityzmu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Historia antysemityzmu by Mind Map: Historia antysemityzmu

1. Korzenie

1.1. 1800 lat chrześcijańskiego atysemityzmu

1.1.1. 1. Świat

1.1.1.1. Europa

1.1.1.1.1. Holokaust a Chrześcijaństwo

1.1.1.1.2. geneza nienawiści i obojętności wobec Żydów

1.1.1.1.3. zrozumienie teologii i praktyk Chrześcijan współdziałających w akcie Holokaustu

1.1.1.2. dylemat

1.1.1.2.1. współczesna teologia chrześcijańska?

1.1.1.2.2. stosunek współczesnych studentów seminariów duchownych do nauki "ojców kościoła"?

1.1.1.2.3. podejście współczesnych Chrześcijan do Holokaustu?

1.1.1.2.4. narastająca liczba Chrześcijan w kontekście skomercjalizowanej wiedzy?

1.1.1.2.5. medialna globalizacja?

1.1.1.3. jakie jest współczesne postrzeganie

1.1.1.3.1. Żydów i Judaizmu przez Chrześcijan?

1.1.1.3.2. nauki o Żydach, Faryzeuszach, ukrzyżowaniu

1.1.1.3.3. w kontekście z Auschwitz?

1.1.1.4. Izrael

1.1.1.4.1. Żydzi

1.1.1.4.2. Izraelczycy

1.1.1.5. Bóg - Juda - Żyd - Jezus

1.1.1.6. Polska

1.1.1.7. Analiza

1.1.1.7.1. kontekst 2000 lat

1.1.1.7.2. narodziny Chrześcijaństwa

1.1.1.7.3. kompleksowość i wielopłaszczyznowość zagadnienia

1.1.1.7.4. zrozumienie krytycznych czasów oraz faz  transformacji i przemian procesów teologicznych

1.1.1.7.5. utrwalone uprzedzenia

1.1.1.8. LeHi She Amda

1.1.2. 2. Jesus

1.1.2.1. 2.1. Kim był Jezus?

1.1.2.1.1. Jezus - praktykujący Żyd, wierny Judaizmowi - wierze swego ludu.

1.1.2.1.2. pochodzenie

1.1.2.1.3. edukacja

1.1.2.1.4. język

1.1.2.1.5. życie

1.1.2.1.6. tożsamość

1.1.2.2. 2.2. Nauczanie Jezusa

1.1.2.2.1. Jezus nie zamierzał stworzyć nowej religii, lub namawiać swojego ludu do do zmiany wiary na inną religię.

1.1.2.2.2. nauczanie

1.1.2.2.3. charakter

1.1.2.2.4. duchowy świat

1.1.2.2.5. wzorce

1.1.2.2.6. impakt

1.1.2.2.7. tematyka

1.1.2.3. 2.3. Fundamenty nauki Jezusa

1.1.2.3.1. Nauka Jezusa dotyczyła Królestwa Bożego, braterskiej miłości, nauczanie moralne i duchowe konsekwencje przestrzegania Prawa.

1.1.2.3.2. Królestwo Boże

1.1.2.3.3. źródła wiedzy

1.1.2.3.4. cele

1.1.2.4. 2.3. Dlaczego nie został zaakceptowany przez swój naród?

1.1.2.4.1. Przyczyny

1.1.2.4.2. Judaizm

1.1.2.4.3. Jezus jako człowiek

1.1.2.4.4. Jezus jako prorok

1.1.2.5. 2.5. Jezus i Faryzeusze

1.1.2.5.1. w ewangeliach przedstawieni jako

1.1.2.5.2. historia

1.1.2.6. 2. 6. Śmierć Jezusa

1.1.2.6.1. bieg wydarzeń

1.1.2.6.2. teorie

1.1.2.6.3. Finał

1.1.2.7. 2.7. Ewangelia Jana

1.1.2.7.1. ok 70/125 r.

1.1.2.7.2. specyfika

1.1.2.7.3. kontekst

1.1.2.7.4. skutek

1.1.3. 3. Apostoł Paweł

1.1.3.1. 3.1. Wczesne Chrześcijaństwo żydowskie

1.1.3.1.1. członkowie

1.1.3.1.2. nowi członkowie

1.1.3.1.3. nie byli "Chrześcijanami"

1.1.3.1.4. tolerancja

1.1.3.2. 3.2. Konflikt

1.1.3.2.1. dylemat

1.1.3.2.2. problem

1.1.3.2.3. Synod w Jerozolimie

1.1.3.2.4. opinia u Żydów

1.1.3.2.5. ekspansja

1.1.3.2.6. reakcja

1.1.3.3. 3.3. Paweł i Tora

1.1.3.3.1. nauki Pawła

1.1.3.3.2. implikacje nauki

1.1.3.3.3. poglądy

1.1.3.4. 3.4. Paweł i Jezus

1.1.3.4.1. Jezus

1.1.3.4.2. Paweł

1.1.4. 4. Ojcowie Kościoła

1.1.4.1. Hellenizacja Chrześcijaństwa

1.1.4.1.1. Hellenizacja wczesnego chrześcijaństwa spowodowała jego oddzielenie od Judaizmu.

1.1.4.1.2. Hellenizacja Chrześcijaństwa i oddzielenie od Judaizmu wpływała na błyskawiczne rozprzestrzenienie się nowej religii.

1.1.4.1.3. Brak zrozumienia ze strony pogan dotyczących prawa żydowskiego, żydowskiego życia i żydowskiego sposobu myślenia. Postawa ta została później podstawą antysemickiego nastawienia Kościoła Chrześcijańskiego.

1.1.4.1.4. pojawienie się wczesnego Kościoła Powszechnego - nauki Jezusa przekształcone w system teologiczny

1.1.4.1.5. spontaniczny entuzjazm pierwszego wieku chrześcijaństwa zastąpienie przez wysoce zorganizowany system Kościoła z władzą, wyznań i kanonizacji pism.

1.1.4.1.6. Nauczanie Jezusa zastąpiona przez religię błogosławieństw odbierane tylko przez sakramenty, które są dane tylko przez kapłanów.

1.1.4.1.7. pierwotne chrześcijaństwo oddzielono od Judaizmu - natychmiastowe narażenie na świat związany z kultami greckim, perskim i egipskimi.

1.1.4.1.8. Nowo nawróceni mieli już inne idee religijne, które przynieśli ze sobą wchodząc do nowej wiary.

1.1.4.1.9. te kulty ofiarowało człowiekowi zbawienie przez wiarę i sakrament.

1.1.4.1.10. historia

1.1.4.2. Kanonizacja Nowego Testamentu

1.1.4.2.1. przyczyna

1.1.4.2.2. proces kanonizacji

1.1.4.2.3. historia

1.1.4.3. Scalenie Kościoła Katolickiego

1.1.4.3.1. II - VI w

1.1.4.3.2. VI w

1.1.4.4. Antysemityzm Ojców Kościoła

1.1.4.4.1. geneza

1.1.4.4.2. poglądy

1.1.4.4.3. sobory

1.1.5. 5. Anty-semityzm

1.1.5.1. przesladowania

1.1.5.1.1. średniowiecze

1.1.5.1.2. wyprawy krzyżowe

1.1.5.1.3. skazani na wieczną niewolę

1.1.5.1.4. w hańbie i poniżeniu

1.1.5.1.5. kozioł ofiarny

1.1.5.1.6. posądzenie o mord rytualny

1.1.5.1.7. posądzenie o bezczeszczenie hostii

1.1.5.1.8. znamię hańby

1.1.5.1.9. przymusowe chrzty

1.1.5.1.10. szaleństwo rasowe

1.1.5.1.11. inkwizycja hiszpańska

1.1.5.1.12. bez ojczyzny

1.1.5.1.13. karnawał

1.1.5.1.14. reformacja

1.1.5.1.15. kontr-reformacja

1.1.6. 7. Podsumowanie

1.1.6.1. Wnioski

1.1.6.1.1. W pierwszym wieku  10% obywateli cesarstwa rzymskiego było  wyznawcami Judaizmu. To Judaizm wprowadził Boga do świata rzymskiego. Ale to chrześcijaństwo miał stać się religią państwową.

1.1.6.1.2. Mimo szybkiego rozwoju tej nowej religii, Żydzi pozostali wierni i wytrwali w swej dawnej religii. Naród do których Jezus skierował swoje przesłanie i do kogo należał, odrzucił wszystkie chrześcijańskie poglądy na jego temat.

1.1.6.1.3. Kontynuując zachowanie Tory, Żydzi zagrażali podstawowej prawdziwości, jeśli nawet nie samego istnienia Chrześcijaństwa. Gdyby Judaizm pozostał prawdziwy, i jako jedyna droga do Boga, to Chrześcijaństwo było by nieważne.

1.1.6.1.4. Ojcom Kościoła pozostało bardzo logiczne rozwiązanie tego problemu ... Ich apologetyka musiała zaprzeczyć legitymacji Żydów i Judaizmu.

1.1.6.1.5. Kościół wypromował siebie jako nowego Izraela, a pierwotny Izrael został zdyskredytowany.

1.1.6.1.6. I stało się tak, przez wykorzystanie pism napisanych przez Żydów przeciwko nim samym, nie w kontekście konkretnych kwestii, lecz fundamentalnym statusie Izraela i Żydów jako narodu wybranego przez Boga.

1.1.6.1.7. W tym procesie religia chrześcijańska została stopniowo nasycana anty-semickimi nastawieniami.

1.1.6.1.8. Ojcowie Kościoła zatracili zrozumienie nauczania Jezusa opartego o żydowski świat i kulturę.

1.1.6.1.9. Rozwinęli ekstremalną teologię bardzo konserwatywną i pozbawioną  tolerancji, wymagającą porzucenie Judaizmu przez Żydów, lub zostać określonym jako "wrogowie łaski, wrogowie wiary swoich ojców" i zwolennicy szatana."

1.1.6.1.10. Przez tysiąclecia prześladowania towarzyszyły Żydom gdziekolwiek by nie przebywali.

1.1.6.1.11. Z biegiem czasu, trzy stopniowo narastające surowe zasady miały być zastosowane wobec Żydów:

1.1.6.1.12. Chrześcijański anty-semityzm jest nie tylko wstydliwą skazą na pierwotnym Kościele. Pozostawił fundamentalny element w swojej teologii który przetrwał tysiąclecia aż do dzisiejszych współczesnych czasów.

1.1.6.2. Kościół

1.1.6.2.1. Kościół Katolicki

1.1.6.2.2. Światowa Rada Kościołów

1.1.6.3. Proroctwa

1.1.6.3.1. Żydzi

1.1.6.3.2. Izrael

1.1.6.3.3. Świat

1.1.6.3.4. Przyjście Mesjasza

1.1.6.4. Biblia

1.1.6.4.1. Rzymian 11