Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang by Mind Map: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang

1. NHIỆT ĐỘ:

1.1. Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng QH ở những loài cây khác nhau thì khác nhau:

1.1.1. TV nhiệt đới là 4 8 oC

1.2. Nhiệt độ cực đại làm ngừng QH ở các loài cũng khác nhau:

1.2.1. Cây ưa lạnh ngừng QH ở 12oC

1.2.2. TV ở sa mạc có thể QH ở nhiệt độ 58oC

2. NGUYÊN TỐ KHOÁNG

2.1. Các nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều đến QH

2.2. N, P, S: tham gia tạo thành enzim quang hợp.

2.3. N, Mg: tham gia hình thành diệp lục

2.4. K: điều tiết độ đóng mở khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào lá.

2.5. Mn, Cl: liên quan đến quang phân li nước.

3. TRỒNG CÂY DƯỚI ÁNH SÁNG NHÂN TẠO:

3.1. Là sử dụng ánh sáng của các loại đèn (đèn neon, đèn sợi đốt) thay cho ánh sáng mặt trời để trồng cây trong nhà hay trong phòng.

3.2. Giúp con người khắc phục điều kiện bất lợi của môi trường như giá lạnh, sâu bệnh đảm bảo cung cấp rau quả tươi ngay cả khi mùa đông.

3.3. Ở VN, áp dụng phương pháp này để trồng rau sạch, nhân giống cây trồng, nuôi cấy mô …

4. NƯỚC:

4.1. Khi cây thiếu nước từ 40  60 % thì QH bị giảm mạnh và có thể ngừng trệ.

4.2. Khi bị thiếu nước, cây chịu hạn có thể duy trì QH ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm.

5. ÁNH SÁNG

5.1. Cường độ ánh sáng

5.1.1. - Điểm bảo hòa ánh sáng: là điểm cường độ ánh sáng tối đa để cường độ QH cực đại

5.1.2. - Điểm bù ánh sáng: là khi cường độ quang hợp = cường độ hô hấp.

5.2. Quang phổ ánh sáng

5.2.1. QH chỉ xảy ra tại miền ánh sáng xanh, tím và đỏ (tia xanh tím kích thích tổng hợp axit amin, protein tia đỏ xúc tiến quá trình hình thành carbohidrat).

5.2.2. Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không giống nhau đến cường độ QH.

5.2.3. - Trong môi trường nước, thành phần ánh sáng biến động nhiều theo độ sâu, theo thời gian trong ngày

6. NỒNG ĐỘ CO2:

6.1. Tăng nồng độ CO2  tăng cường độ QH, sau đó tăng chậm đến trị số bảo hoà CO2 .

6.2. - Trị số tuyệt đối của QH biến đổi tuỳ thuộc vào cường độ chiếu sáng, nhiệt độ và các điều kiện khác (thông thường ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 sẽ thuận lợi cho QH)