วิทยาการของอียิปต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิทยาการของอียิปต์ by Mind Map: วิทยาการของอียิปต์

1. ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.1. การคำนวณขั้นพื้นฐาน

1.1.1. การบวก

1.1.2. การลบ

1.1.3. การหาร

1.2. การคำนวณพื้นที่รูปร่างและปริมาตรรูปทรง

1.3. ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีและเส้นรอบวงกลม (ค่า Pi=3.14)

1.4. กระดาษปาปิรุสจากต้นกกและต้นอ้อ

2. ด้านความเชื่อและศาสนา

2.1. เทพรา / เร (RA) แห่งดวงอาทิตย์

2.2. เทพโอซิริส แห่งยมโลก

2.3. เทพีไอซิส แห่งความอุดมสมบูรณ์

2.4. เทพเซ็ท แห่งสงคราม

2.5. เทพีฮาธอร์ แห่งความรัก

2.6. เทพฮอรัส ผู้เป็นตัวแทนของฟาโรห์ทุกพระองค์

2.7. เทพเจ้าประจำแต่ละเมือง

2.8. เทพอะตัน แห่งดวงอาทิตย์

3. ด้านชลประทาน

3.1. การขุดคูคลองระบายน้ำต่างระดับจากแม่น้ำไนล์

3.2. การทำทำนบกั้นน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม และการคมนาคม

4. ด้านวรรณกรรม

4.1. วรรณกรมที่เกี่ยวกับศาสนา

4.1.1. คัมภีร์ผู้ตาย

4.1.2. บทสรรเสริญของพระเจ้าอเนโฮเตปที่ 4

4.2. วรรณกรรมอื่น ๆ

4.2.1. งานแกะสลักบันทึกเหตุการณ์ตามเสาหินและพิรามิด

5. ด้านการแพทย์

5.1. การทำมัมมี่และน้ำยารักษาสภาพศพ

5.2. การผ่าตัดอย่างง่าย

5.3. ตำรายาฉบับแรกของโลก

5.4. การรีกษาบาดแผลด้วยน้ำเกลือ

5.5. ทันตแพทย์ (รักษาฟัน)

5.6. จักษุแพทย์ (รักษาดวงตา)

6. ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม

6.1. พิรามิดแห่งกิซา (เก็บมัมมี่ของกษัตริย์)

6.2. สฟิงซ์ (สัตว์หน้าคนหุ่นสิงโต เฝ้าพิรามิด)

6.3. วิหารคาร์นัคแห่งเมืองธีปส์  สำหรับบูชาพระเจ้า

6.4. รูปปั้นหรือรูปหล่อของจักรพรรดิอียิปต์

6.5. ภาพแกะสลักฝาผนัง

6.6. ภาพวาดบนฝาผนังพิรามิด วิหาร

6.6.1. สภาพสังคม

6.6.2. การปกครอง

6.6.3. การค้า

6.6.4. การแต่งกาย

7. ด้านอักษรศาสตร์

7.1. อักษรเฮียโรกลิฟิก (Hieroglyphic) (รูปภาพและสัญลักษณ์แทนคำราว 1000 ตัว)

7.1.1. พบศิลาจารึกโรเซทต้า (ROSETTA) ในปี 1799 ที่มีจารึกอักษรเฮียโรกลิฟฟิคกับอักษรกรีกโบราณเอาไว้ ฟรองซัวส์ ชองโพลียอง สามารถตีความได้สำเร็จในปี 1822

7.2. อักษรเฮราติค (Hieratic) (ลดจำนวนตัวอักษรลง แต่ยังใช้เฉพาะนักบวชเท่านั้น)

7.3. อักษรเดโมติค (Demotic) (ลดเหลือ 24 ตัว แพร่หลายจากการค้าและสงคราม)