Основи САПР

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основи САПР by Mind Map: Основи САПР

1. Склад рівнів декомпозиції

1.1. системний рівень (метарівень)

1.1.1. результатами служать загальні структурні схеми

1.1.2. діаграми потоків

1.1.3. функціональний опис об’єкта

1.1.4. схема взаємодії функціональних частин об’єкта

1.2. макрорівень

1.2.1. проектують окремі частини об’єкта

1.2.2. функціональні схеми окремих частин об’єкта

1.2.3. креслення загального вигляду

1.3. мікрорівень

1.3.1. проектують окремі деталі об’єкту – схеми розміщення обладнання в межах окремих частин

1.3.2. схема взаємодії персоналу на об’єкті

1.3.3. розрахункові таблиці окремих процесів

2. Автоматизоване проектування

2.1. проектування, при якому окремі перетворення об’єкта і (або) алгоритму його функціонування або алгоритму процесу

2.2. описи цих процесів різноманітними мовами здійснюються на основі взаємодії людини та комп’ютера.

3. САПР

3.1. взаємопов’язаний комплекс програмних засобів, компонентів інформаційного та організаційного забезпечення на основі застосування персонального комп’ютера і математичних методів

3.2. використовується для автоматизованого виконання проектних робіт, і охоплює всі етапи розробки

3.3. підвищує рівень і якість проектування з одночасним скороченням його термінів.

3.4. Цей термін є смисловим еквівалентом англійської абревіатури CAD (Computer Aided Design) і дослівно означає проектування за допомогою персонального комп’ютера

3.5. Значення:

3.5.1. людино-машинна система, спрямована на отримання ефективних проектних рішень при врахуванні великої сукупності техніко-економічних, екологічних, соціальних факторів

4. Класифікацію САПР здійснюють за рядом ознак:

4.1. І. За галузями (сферами) застосування

4.1.1. 1. САПР для застосування в галузях загального машинобудування.

4.1.2. 2. САПР для радіоелектроніки.

4.1.3. 3. САПР в області архітектури та будівництва.

4.2. ІІ. За цільовим призначенням

4.2.1. 1. САПР функціонального проектування

4.2.2. 2. Конструкторські САПР.

4.2.3. 3. Технологічні САПР.

4.3. ІІІ. За характером базової підсистеми

4.3.1. 1. САПР на базі підсистеми машинної графіки і геометричного моделювання.

4.3.2. 2. САПР на базі СУБД.

4.3.3. 3. САПР на базі конкретного прикладного пакета.

4.3.4. 4. Комплексні (інтегровані) САПР, що складаються з сукупності підсистем попередніх видів

5. Проектування

5.1. Поняття

5.1.1. Вид цілеспрямованої виробничої діяльності людини чи колективу фахівців із розв’язання задач проектування, спрямованої на створення приладів чи систем.

5.2. Внутрішнє проектування

5.2.1. створення робочих креслень

5.2.2. служать основними документами для виготовлення технічної системи на виробництві.

5.3. Зовнішнє проектування

5.3.1. опрацювання спільної ідеї системи

5.3.2. дослідження за допомогою теоретичних засобів, розроблених у відповідній технічній науці.

5.4. Виділяють три основні стадії:

5.4.1. Завдання на проектування

5.4.1.1. містить зовнішню вихідну інформацію:

5.4.1.1.1. місцеположення, тип, призначення об’єкта та його основні параметри; паливо і джерело водопостачання; режими роботи, навантаження тощо.

5.4.1.2. в завданні вказують строки проектування і спорудження, черговість спорудження.

5.4.1.3. Завдання складається замовником

5.4.1.4. Воно повинно бути узгоджено з проектною організацією і генеральним підрядником на будівельні роботи.

5.4.2. Технічний проект

5.4.2.1. сукупність проектних документів, які відображають основні проектні рішення і описують об’єкт.

5.4.2.2. В технічний проект входять:

5.4.2.2.1. паспорт, техніко- економічне обґрунтування, кошторис, проектні документи з технологічної частини, проектні документи з електротехнічної частини, проектні документи з гідротехнічної частини, проектні документи з будівельної частини, генеральний план об’єкта з транспортними шляхами.

5.4.3. Робочий проект

5.4.3.1. сукупність пояснювальної записки з розрахунками та робочих креслень, за якими здійснюють монтажно-будівельні роботи

5.4.3.2. В проекті вказують найважливіші розрахункові техніко-економічні показники об’єкта.