23. tétel - Andragógia MA záróvizsga A projekt létrehozási, megvalósítási és lezárási folyamatána...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
23. tétel - Andragógia MA záróvizsga A projekt létrehozási, megvalósítási és lezárási folyamatának jellemzői a felnőttképzési projektekben A projektek célrendszere, személyi feltételei, feladat- és időütemezése, a költségvetés készítésének főbb jellemzői egy tetszőlegesen választott példa alapján kifejtve A projektmenedzser releváns feladatai by Mind Map: 23. tétel - Andragógia MA záróvizsga A projekt létrehozási, megvalósítási és lezárási folyamatának jellemzői a felnőttképzési projektekben A projektek célrendszere, személyi feltételei, feladat- és időütemezése, a költségvetés készítésének főbb jellemzői egy tetszőlegesen választott példa alapján kifejtve A projektmenedzser releváns feladatai

1. Források

1.1. Görög Mihály (2001): Bevezetés a projektmenedzsmentbe. Aula Kiadó, Budapest

1.2. Henczi Lajos, Murvai László (2012): Projekttervezés és projektmenedzsment. Saldo Zrt., Budapest, 73-136.

2. A projekt létrehozási, megvalósítási és lezárási folyamatának jellemzői a felnőttképzési projektekben

2.1. Létrehozási (előkészítő) szakasz

2.1.1. Kezdeményezési szakasz

2.1.1.1. • A projekt döntés-előkészítési folyamata által biztosítjuk a projektek célrendszerének kapcsolódását a szervezet stratégiájához • Esetenként megvalósíthatósági tanulmány készítése (előterv vagy ezzel egyenértékű elemzési munka)

2.1.2. Definiálási szakasz

2.1.2.1. • A stakeholderek igényeinek és elvárásainak felmérése és egyeztetése • A projekt célrendszerének és hatókörének meghatározása • A projektmenedzsment folyamatának tervezése • Becslés alapján egy felső szintű fázisterv és ráfordításbecslés (pénzügyi és erőforrás) is összeállítható • A Projekt Definíciós Dokumentum (PDD) alapján a megbízó dönt a projekt indításáról és a részletes tervezésről

2.1.3. Tervezés

2.1.3.1. • E szakaszban tervezzük meg részletesen a projekt megvalósítását, a fő és támogató folyamatok összességét • Az ebben a szakaszban kidolgozott és elfogadott, összetett és összefüggő projektdokumentáció adja majd a projekt végrehajtásának alapját

2.1.4. Projektszervezet felállítása

2.1.4.1. • Átlátható és világosan definiált projektszervezet kialakítása

2.2. Megvalósítási szakasz

2.2.1. A megvalósítási szakasz jellemzői

2.2.1.1. • Áttekinthetőség • Rugalmasság • Pontosság

2.2.2. Munkaterv (ütemterv)

2.2.2.1. Az összes elvégzendő elemi tevékenység • azonosítása • meghatározása • dokumentálása hogy az eredmények átlátható, követhető módon teljesülhessenek

2.2.2.2. A munka ütemezésének menete: • a projekt főbb elemeinek, a projekt várt eredményeinek és a projektmenedzsment feladatainak meghatározása • a feladatok lebontása tevékenységek szintjére - a lebontás helyességének, megfelelő mélységének ellenőrzése

2.2.3. A projekt végrehajtása

2.2.3.1. • A projekt terméknek, az eredményeknek a létrehozása

2.3. Lezáró szakasz

2.3.1. Tartalmi zárás

2.3.1.1. • Tartalmi értékelés • Utókalkuláció • Eszközök reintegrációja • Lezáró elemzés • Követő feladatok, munkák • Szerződések lezárása

2.3.2. Adminisztratív zárás

2.3.2.1. • Dokumentáció • Archiválás

2.3.3. Humán kérdések zárása

2.3.3.1. • Reintegráció • Tapasztalatok rögzítése • Lezáró értekezlet • Stakeholderek tájékoztatása

2.3.4. Utómunkálatok

2.3.4.1. • Elszámolások • Köszönőlevelek • Zárójelentés • Dokumentáció • Archiválás

2.3.5. Értékelés

2.3.5.1. • Elérte-e a projekt a célját

2.3.5.2. Mit gondolnak az elvégzett munkáról • azok, akiknek szólt • azok, akik részt vettek benne

2.3.5.3. Az elért eredmények és az eléréséhez vezető folyamat vizsgálata • reális kép kialakítása az elvégzett munkáról, a sikerekről és a tévedésekről • levont következtetéseket felhasználjuk következő munkánknál

3. AMIKOR A PROJEKTMENEDZSMENTRŐL BESZÉLÜNK, CÉL-ÉS MINŐSÉGORIENTÁLT TEVÉKENYSÉGFOLYAMATOKRA GONDOLUNK. • A jól elkülöníthető szakaszokból álló projekt egymást támogató elemekből áll. • Az előre meghatározott célok elérését megvalósító munkafolyamat megvalósulása időben és pénzértékben egyaránt meghatározott. • A folyamatért egyszemélyben felelő a projektmenedzser, akivel szemben komoly követelményeket támasztunk.

4. A projektek célrendszere, személyi feltételei, feladat- és időütemezése, a költségvetés készítésének főbb jellemzői egy tetszőlegesen választott példa alapján kifejtve

4.1. Példa: ELTE XXI. Nyári Egyetem Egészségfejlesztési érzékenyítő program (virtuális projekt)

4.2. Készítették: Magda Borbála, Molnár Attila Károly, Simon Tünde

4.2.1. A projekt célrendszere

4.2.1.1. Általános célok

4.2.1.1.1. • Egészség-érzékenyítő fakultatív program létrehozása • Összhangban működni az egyetem későbbi céljaival • A résztvevőket közelebb hozni a mentális és testi egészség fontosságának felismeréséhez • Gyakorlati módszerek elsajátításának elősegítése • A résztvevők fogékonnyá tétele a téma iránt

4.2.1.2. Konkrét célok

4.2.1.2.1. Érdeklődés felkeltése az ELTE Nyári Egyetem Egészségfejlesztési érzékenyítő programjával • a meditáció és a gyógynövények használata iránt • a teljesebb, egészségesebb élet érdekében

4.2.1.3. Célcsoport

4.2.1.3.1. • A kurzus részletes programjában ismertetett témák iránt érdeklődők • Akik szeretnének megismerkedni egészségmegőrző módszerekkel • Akik később az egyetem által, a kapcsolódó témában indított kurzusokat felvennék • A feszített munkatempóban dolgozók

4.2.1.4. A projekt személyi feltételei

4.2.1.4.1. • Életkor: 18 és 90 év közöttiek  • Felsőfokú tanulmányokat folytató vagy azokat befejezett személyek  • Pszichiátriai kezelés alatt nem állók  • Ismert gyógynövény-allergiájával nem rendelkezők

4.2.2. A projekt feladat- és időütemezése

4.2.2.1. Létrehozási (előkészítő) szakasz

4.2.2.1.1. A projekt ötletének megszületése • vágyak • elképzelések

4.2.2.1.2. • A projektszervezet felállítása

4.2.2.1.3. • Időpontok kijelölése • Ütem-, idő- és költségterv, erőforrásterv, képzési tervek

4.2.2.1.4. • Felmérés: igények, időpont, jelentkezési határidő, hány fő, felszereltség

4.2.2.1.5. •  A teljes projektterv összeállítása és beadása

4.2.2.2. Megvalósítási szakasz

4.2.2.2.1. • Kapcsolatfelvétel • Együttműködési megállapodások • Teremfoglalás

4.2.2.2.2. • Hirdetési anyag elkészítése és a megfelelő csatornákhoz való eljuttatása

4.2.2.2.3. • Kapcsolattartás az ELTE szervezőivel • Jelentkezések fogadása, adminisztrálása

4.2.2.2.4. • Kapcsolattartás a stakeholderekkel (résztvevőkkel, előadókkal)

4.2.2.2.5. • Anyagbeszerzés (gyógynövények, szükséges eszközök)

4.2.2.2.6. • Személyi feltételek ellenőrzése: helyettesítésről való gondoskodás • Tárgyi feltételek ellenőrzése: termek megfelelő méretének és felszereltségének

4.2.2.2.7. Dokumentáció: • handoutok beszerzése az előadóktól • egyéb, a projekttel kapcsolatos adminisztráció

4.2.2.2.8. • Előadások, gyakorlatok • Fényképes dokumentáció

4.2.2.3. Lezáró szakasz

4.2.2.3.1. • Adminisztráció • Elégedettségi kérdőívek kitöltetése • Jelenléti ívek, tanúsítványok átadása

4.2.2.3.2. • Fenntarthatóság előkészítése • Zárás

4.2.3. A költségvetés készítésének főbb jellemzői

4.2.3.1. Költségek

5. A projektmenedzser releváns feladatai

5.1. A cél folyamatos szem előtt tartása

5.2. A projekt dokumentálása

5.3. Információgyűjtés, információadás

5.4. A munka koordinálása, szervezése

5.5. A határidők és költségek folyamatos figyelemmel kísérése

5.6. Engedélyek beszerzése

5.7. A döntés-előkészítés és a döntéshozatal biztosítása

5.8. A folyamat ellenőrzése

5.9. Kapcsolattartás a partnerekkel

5.10. A team építése

5.11. A külső és belső visszajelzések figyelemmel kísérése, értékelése

6. A projekt tehát egy olyan összetett feladatrendszer, amely a projektmenedzsment sajátos elemein keresztül éri el a kitűzött célok megvalósítását, s mely folyamat végén minden stakeholder egyaránt elégedett.