24. tétel - Andragógia MA záróvizsga Korszerű online tanulási környezetek, távoktatási rendszerek...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
24. tétel - Andragógia MA záróvizsga Korszerű online tanulási környezetek, távoktatási rendszerek lehetőségei és korlátai a felnőttoktatásban by Mind Map: 24. tétel - Andragógia MA záróvizsga Korszerű online tanulási környezetek, távoktatási rendszerek lehetőségei és korlátai a felnőttoktatásban

1. Korszerű online tanulási környezetek, távoktatási rendszerek lehetőségei és korlátai a felnőttoktatásban

1.1. Elvárások a tanulási környezettel szemben

1.1.1. • tanuásközpontúság • tudásközpontúság • értékelésközpontúság • közösségközpontúság

1.1.2. • Az új információs és kommunikációs technológiák új tanulási környezetet és szituációkat teremtenek

1.2. Korszerű online tanulási környezetek, távoktatási rendszerek

1.2.1. Elektronikus tanulási környezet

1.2.1.1. Olyan tanulási környezet, ahol a tanításban és tanulásban meghatározó szerepe van az IKT eszközöknek

1.2.2. Az online technológia jellemzői

1.2.2.1. • kedveznek a tanulók tanulási motivációjának • fokozzák a tanulók különböző tárgyak iránti érdeklődését • növelik a tanulók önállóságát és együttműködési készségét • helytől és időtől függetlenítik a tanulást

1.2.3. Az online tanulási környezet

1.2.3.1. Példák

1.2.3.1.1. • E-learning (NEOLMS) • Blended learning • LMS (Learning Management System) • MOOC (Coursera, Udacity, Udemy, edX)

1.2.3.2. Jellemzői

1.2.3.2.1. • költséghatékonyság • otthoni tanulás lehetősége • rugalmasság

1.2.3.3. Előnyei

1.2.3.3.1. • az önálló tanulás = a tanulási készség fejlesztése • könnyű hozzáférhetőség a tananyaghoz • a tanulásra szánt idő, hely és tempó szabadon választható • jól mérhetőek az eredmények

2. A tanulási környezet digitalizálódása tehát az utóbbi évtizedekben igen széles körben gyakorolt hatást a tanulásra - megfigyelhető, hogy • nemcsak a technológia fejlődésére van szükség, • de a technikai eszközöket használó emberére is.

3. Lehetőségek és korlátok

3.1. Lehetőségei

3.1.1. Hozzáférés

3.1.1.1. Képes a megfelelő információt a megfelelő időben a megfelelő személyhez eljuttatni

3.1.2. Naprakészség

3.1.2.1. Az internet segítségével az oktatási tartalmak naprakészen átadhatóak

3.1.3. Interaktivitás

3.1.3.1. Szinkron rendszerek

3.1.3.1.1. Határtalan lehetőséget nyújtanak az interaktivitáshoz (real time oktatás)

3.1.3.2. Aszinkron rendszerek

3.1.3.2.1. Csak korlátozott interaktivitás jellemzi • a korlátot az oktató hiánya jelenti, aki így csak csúszva tud a diákok, hallgatók kérdésére reagálni

3.1.4. Személyre szabhatóság

3.1.4.1. A tanulónak nem kell végigmennie azokon az egységeken, amelyek már ismertek számára

3.1.5. Az eredmények figyelemmel kísérése

3.1.5.1. Egy tracking rendszer beépítésével a tanuló teljesítménye, aktivitása figyelemmel kísérhető

3.1.6. Személytelenség

3.1.6.1. Vannak, akik bátrabban állnak neki egy-egy feladatnak, mint hagyományos csoportos körülmények között

3.2. Korlátai

3.2.1. Személytelenség

3.2.1.1. Az elektronikus oktatásból hiányzik a csoportnyomás, amely az emberek egy részénél szükséges a feladatok végrehajtásához

3.2.2. A csoport-motiváció hiánya

3.2.2.1. Sok feladatot könnyebb csoportban végrehajtani, mert a csoport motiváló hatással bír tagjaira

3.2.3. Gyakorlati bemutatás hiánya

3.2.3.1. Bizonyos tananyagoknál fontos a személyes kipróbálás lehetősége

3.2.4. Hozzáférhetőség és technikai nehézségek

3.2.4.1. Bizonyos régiókban a megfelelő infrastruktúra és az internet hiánya korlátot szab az e-learning alkalmazásának

3.2.5. Az oktatók felkészületlensége

3.2.5.1. Digitális bennszülöttek - digitális bevándorlók