Stanford Prison Experiment

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stanford Prison Experiment by Mind Map: Stanford Prison Experiment

1. samenhang

1.1. Obedience

1.1.1. gehoorzamen aan autoriteit

1.1.1.1. powerbases

1.1.1.1.1. reward power

1.1.1.1.2. coercive power

1.1.1.1.3. legitimate power

1.1.1.1.4. expert power

1.1.1.2. gradual escalation

1.1.1.2.1. slippery slope

1.1.1.3. norm of obedience

1.1.1.3.1. rechtmatig

1.1.1.3.2. autoriteit

1.1.1.4. locatie en omgeving

1.1.1.4.1. in een gevangenis omgeving in de kelder van Stanford University

1.1.1.5. Social Impact Theory

1.1.1.5.1. nabijheid van de autoriteit

1.1.1.5.2. aantal autoritaire personen

1.1.1.5.3. kracht van de autoriteit

1.1.1.6. Agentic State

1.1.1.6.1. Diffusion of responsibility

2. gaat over:

2.1. Gedrag van de gevangenen en bewakers

2.1.1. werd steeds heftiger

2.1.1.1. gevangenen waren er emotioneel slecht aan toe en werden ziek

2.1.1.2. bewakers gingen de gevangenen meer straffen

2.1.1.3. gevangenen gingen heftiger gehoorzamen