Київський університет імені Б.Грінченка

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імені Б.Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Б.Грінченка

1. Інститут філології

1.1. 1.Філологія(укр.мова і література)

1.1.1. Історія української літератури й літературної критики

1.1.2. Практикум з української мови

1.1.3. Теорія міжкультурної комунікації

1.2. 2.Філологія(укр.мова і англійська література)

1.2.1. Перша мова: англійська

1.2.2. Друга мова: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, японська, китайська, турецька, слов'янські мови

1.3. 3.Філологія(укр.мова і німецька література)

1.3.1. Перша мова: німецька

1.3.2. Друга мова: англійська

1.4. 4.Філологія(укр.мова і іспанська література)

1.4.1. Перша мова: іспанська

1.4.2. Друга мова: англійська

1.5. 5.Філологія(укр.мова і італійська література)

1.5.1. Перша мова: італійська

1.5.2. Друга мова: англійська

1.6. 6.Філологія(укр.мова і китайська література)

1.6.1. Перша мова: китайська

1.6.2. Друга мова: англійська

1.7. 7.Філологія(укр.мова і японська література)

1.7.1. Перша мова: японська

1.7.2. Друга мова: англійська

1.8. 8.Філологія(укр.мова і французька література)

1.8.1. Перша мова: французька

1.8.2. Друга мова: англійська

1.9. 9.Філологія(переклад)

1.9.1. Теорія і практика перекладу

1.9.2. Редагування перекладу

1.9.3. Історія літератури англомовних країн

1.9.4. Інформаційні технології у перекладацькій діяльності

1.9.5. Основи прикладної лінгвістики

2. Інститут людини

2.1. 1.Психологія

2.1.1. Психологічне консультування і психокорекція

2.1.2. Експериментальна психологія

2.1.3. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

2.1.4. Нейропсихологія

2.1.5. Пропедевтика психічних хвороб

2.2. 2.Психологія(практична)

2.2.1. Психологія

2.2.2. Психологічне консультування і психокорекція

2.2.3. Організація психологічної служби

2.2.4. Профілактика і корекція відхилень поведінки

2.2.5. Тренінги

2.3. 3.Соціальна робота(соціальна педагогіка)

2.3.1. Соціальна педагогіка

2.3.2. Історія соціально-педагогічної роботи

2.3.3. Технології соціально-педагогічної роботи

2.3.4. Етика соціально-педагогічної діяльності

2.3.5. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

2.3.6. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

2.4. 4.Соціальна робота

2.4.1. Теорія соціальної роботи

2.4.2. Соціально-педагогічний патронаж

2.4.3. Соціальна робота з різними групами клієнтів

2.4.4. Соціальна робота у сфері зайнятості населення

2.4.5. Спеціалізовані служби у соціальній сфері

2.4.6. Інноваційні моделі надання соціальних послуг

2.5. 5.Спеціальна освіта(логопедія)

2.5.1. Логопедія

2.5.2. Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

2.5.3. Теорія і методика виховання дітей з вадами розвитку

2.5.4. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

2.5.5. Спецметодики

3. Інститут журналістики

3.1. 1.Журналістика

3.1.1. Радіовиробництво

3.1.2. Телевиробництво

3.1.3. Медіаправо

3.1.4. Медіабезпека

3.2. 2.Реклама та зв`язки з громадськістю

3.2.1. Основи реклами та PR

3.2.2. Історія PR

3.2.3. Історія реклами

3.2.4. Графічний дизайн у рекламі

3.2.5. Фотомистецтво

3.3. 3.Видавнича справа та редагування

3.3.1. Маркетинг і промоція видань

3.3.2. Редакторсько-видавничий фах

3.3.3. Українська мова у професійному спілкуванні

3.4. 4.Інформаційна,бібліотечна та архівна справа

3.4.1. Фондтознавство

3.4.2. Історія книги

3.4.3. Аналітико - синтетична обробка документів

3.4.4. Бібліографічна діяльність

4. Педагогічний інститут

4.1. 1.Дошкільна освіта

4.1.1. Вступ до спеціальності

4.1.2. Психологія дитяча

4.1.3. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

4.1.4. Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

4.1.5. Теорія і методика музичного виховання

4.1.6. Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти

4.2. 2.Початкова освіта

4.2.1. Вступ до спеціальності

4.2.2. Основи педагогіки

4.2.3. Методика навчання освітньої галузі «Мова і література»

4.2.4. Дидактика

4.2.5. Теорія і методика виховання

4.2.6. Методика навчання освітньої галузі «Метематика»

4.2.7. Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»

5. Інститут мистецтв

5.1. 1.Музичне мистецтво

5.1.1. Педагогіка

5.1.2. Психологія

5.1.3. Основний музичний інструмент

5.1.4. Хоровий клас

5.1.5. Хорове диригування

5.2. 2.Дизайн

5.2.1. Рисунок

5.2.2. Живопис

5.2.3. Проектування

5.2.4. Робота в матеріалах

5.2.5. Композиція

5.2.6. Проектна графіка

5.3. 3.Хореографія

5.3.1. Класичний танець

5.3.2. Сучасний танець

5.3.3. Народно-сценічний танець

5.3.4. Мистецтво балейтместера

5.3.5. Методика роботи з хореографічним колективом

5.4. 4.Образотворче мистецтво

5.4.1. Педагогіка

5.4.2. Психологія

5.4.3. Методика

5.4.4. Історія образотворчого мистецтва

5.4.5. Рисунок

5.4.6. Композиція

5.4.7. Живопис