Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler by Mind Map: Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

1. 2. Öğrenme Yöntemi ile          ilgili Faktörler

1.1. Konunun Yapısı Zaman Geri Bildirim Öğrenci Aktivitesi

2. 1. Öğrenen İle İlgili        Faktörler

2.1. Türe Özgü Hazıroluş Olgunlaşma Genel Uyarılmışlık Hali Güdü Aktarma Dikkat Yaş Zeka Çevresel Etki

3. Öğrenme Malzemesi      İle İlgili Faktörler

3.1. Algısal Ayırt Edilebilirlik Anlamsal Çağrışım Kavramsal Kategoriler Kavramsal Basamaklar Kavram Haritaları Telaffuz edilebilirlik