Akta Kanak-Kanak 2001

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akta Kanak-Kanak 2001 by Mind Map: Akta Kanak-Kanak 2001

1. Tujuan Diperkenalkan : Akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelindungan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkaraperkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya.

2. Definisi Kanak-Kanak : seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun

3. Peruntukan Dalam Akta : Pemulihan, Pengendalian kes kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah, Pengendalian kes kanak-kanak yang perlu perlindungan segera, Khidmat luar & Penglibatan komuniti setempat

4. Kenapa kanak-kanak perlukan pemeliharaan dan perlindungan

4.1. Kanak-kanak berkemungkinan dicederakan @ dianiayai

4.2. Pertelingkahan +- ibubapa menyebabkan hubungan kekeluargaan terganggu & kanak-kanak mengalami gangguan emosi

4.3. Ibu bapa tidak melindungi kanak-kanak

4.4. Kelakuan kanak-kanak yang memudaratkan diri sendiri.

4.5. ibu bapa tidak berupaya menyebabkan kanak-kanak terlibat dalam pergaulan tidak sihat

4.6. Kanak-kanak perlu diperiksa tetapi ibu bapa enggan mendapatkan pemeriksaan.

4.7. Kanak-kanak tidak mempunya ibu bapa @ penjaga

5. Sebab kanak-kanak perlukan perlukan perlindungan & pemulihan

5.1. Dibawah kawalan penyelenggara rumah pelacuran

5.2. tinggal @ kerap mengunjungi rumah pelacuran

5.3. kanak-kanak didorong melakukan perbuatan seksual

6. Sebab kanak-kanak perlukan perlindungan segera

6.1. Kanak-kanak perempuan mengandung luar nikah

6.2. Kanak-kanak yang dikurung @ ditahan

6.3. kanak-kanak yang diancam bagi maksud pelacuran

7. Kuasa mahkamah bagi kanak-kanak yang memerlukan perlindungan & pemulihan

7.1. memerintah kanak-kanak dimasukkan ke pusat perlindungan

7.2. meletakkan pemeliharaan kanak-kanak kepada orang yang layak

7.3. mengarahkan ibubapa @ penjaga menyempurnakan bon

7.4. meletakkan di bawah pengawasan

8. Jenis-jenis kesalahan

8.1. menjual kanak-kanak bagi tujuan pelacuran

8.2. menahan kanak-kanak dalam rumah pelacuran

8.3. menahan kanak-kanak di mana-mana atas niat pelacuran

8.4. iklankan notis bagi menawarkan kanak-kanak untuk pelacuran