Інститути та факультети

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інститути та факультети by Mind Map: Інститути та факультети

1. Факультет права та міжнародних відносин

1.1. Кафедра публічного та приватного права

1.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права

1.3. Кафедра англійської мови

2. Педагогічний інститут

2.1. Кафедра дошкільної освіти

2.2. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

2.3. Кафедра педагогіки та психології

2.4. Кафедра початкової освіти

2.5. Кафедра теорії та історії педагогіки

3. Інститут мистецтв

3.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

3.2. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

3.3. Кафедра образотворчого мистецтва

3.4. Кафедра дизайну

3.5. Кафедра академічного та естрадного вокалу

3.6. Кафедра хореографії

4. Інститут післядипломної педагогічної освіти

4.1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

4.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

4.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

4.4. Кафедра методики мов та літератури

5. Факультет інформаційних технологій та управління

5.1. Кафедра управління

5.2. Кафедра фінансів та економіки

5.3. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

6. Інститут людини

6.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

6.2. Кафедра практичної психології

6.3. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

6.4. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

7. Інститут журналістики

7.1. Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

7.2. Кафедра видавничої справи

7.3. Кафедра журналістики та нових медіа

7.4. Кафедра бібліотекознавства та інформології

8. Інститут філології

8.1. Кафедра української літератури і компаративістики

8.2. Кафедра світової літератури

8.3. Кафедра англійської філології та перекладу

8.4. Кафедра германської філології

8.5. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства

8.6. Кафедра східних мов та перекладу

8.7. Кафедра української мови

9. Історико-філософський факультет

9.1. Кафедра філософії

9.2. Кафедра історії України

9.3. Кафедра всесвітньої історії

9.4. НДЛ археології

10. Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

10.1. Кафедра спортивної підготовки

10.2. Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту

10.3. Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології

10.4. Кафедра фітнесу та рекреації