Sport a pohyb na adaptačních kurzech

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sport a pohyb na adaptačních kurzech by Mind Map: Sport a pohyb na adaptačních kurzech

1. Pojmy

1.1. Adaptační kurz

1.1.1. program, který škola organizuje, či nechává organizovat, pro studenty na začátku jejich studia za účelem seznámení s ostatními spolužáky, vyučujícími i samotnou školou a jejím klimatem

1.2. Pohyb / Sport

1.2.1. specifické zaměření programového bloku, které předpokládá, že dominantní dojem účastníka z tohoto programu bude "hýbal jsem se"

2. Výzkum

2.1. CÍL: Co je to adaptační kurz? / Jaká je jejich základní programová skladba?

2.2. VZOREK: účastníci kurzů (1343) /organizátoři (36 kurzů, 14 pořádajících subjektů)

2.3. NÁSTROJE - DOTAZNÍKY: - škála souhlasu s tvrzením o dojmu účastníka z programu - charakter kurzu, cíle, programová skladba pohledem organizátora

3. střípky z šetření

3.1. charakter a cíle kurzu

3.1.1. CHARAKTER: 72 % organizátorů považuje své kurzy za adaptační, seznamovací a zažitkové; z toho: 42 % všech organizátoru považuje své kurzy také za osobnostně-rozvojové 14 % všech organizátorů také za vzdělávací 14 % všech organizátorů také za informativně-administrativní -28 % organizátorů považuje své kurzy jen za adaptační nebo seznamovací (nikoliv zážitkové)

3.1.2. CÍLE: - seznámení mezi sebou - informace o škole, chodu školy, školních systémech - sebepoznání - budování kolektivu - seznámení s vyučujícími - poznání druhých - prevence rizikového chování - odstranění bariér  rozvoj sociálních dovedností - společné zážitky - navázání kontaktu - adaptace na nové prostředí - komunikace - participace na programu - integrace studentů s handicapem

3.2. účastníci poznali nové kamarády a užili si zábavu

3.2.1. graf všech položek

3.2.2. struktura programu (průměrné procentuální zastoupení daného typu v programu kurzu)

3.3. Není statisticky významný rozdíl mezi krátkými a dlouhými kurzy

3.4. není statisticky významný rozdíl v hodnocení středoškoláků a vysokoškoláků

3.5. není statisticky významný rozdíl v hodnocení mužů a žen

4. pohybové aktivity

4.1. ÚČASTNÍCI: míra souhlasu s tvrzením, že prožil/a více pohybu než v běžné dny: 3,19 (středová hodnota)

4.2. ORGANIZÁTOŘI: průměrné procentuální zastoupení pohybových aktivit v programu kurzu 24 %; 2 pořádající organizace do programu svého kurzu pohyb nezačlenily!

4.3. Programová skladba kurzu se v závislosti na jeho cílech NELIŠÍ u následujicich typů aktivit: - týmová spolupráce, seznamovací hry, komunikace, zpětná vazba, řešení problému, důverové hry, tvořivost Programová skladba kurzu se LIŠÍ v závislosti na jeho cílech u těchto aktivit: -  volný čas, pohyb, vzděláváni, samostatné projekty, adrenalin

4.4. Dlouhé x krátké kurzy: účastníci: 3,37 x 2,85 organizátoři: 27,5% x 22,4%

4.5. Střední skoly x VOŠ a VŠ účastníci: 3,0 x 3,7 organizátoři: 19,4% (23,1%), 32,5%

4.6. Muži x ženy 3,0, x 3,3

4.7. KORELACE Ti, co "prožili více pohybu než v běžné dny": - si užili doboru zábavu - se "málo" cítí platným členem skupiny - si nepřáli v porgramu více volného času