พยาธิสภาพโรคSLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พยาธิสภาพโรคSLE by Mind Map: พยาธิสภาพโรคSLE

1. เกิดจากการสร้างAntibody ต่อเนื้อเยื่อร่างกายตัวเอง

1.1. ANAs + Antigen

1.1.1. เกิดImmune complex

1.1.1.1. ไปที่ผนังglomerulus

1.1.1.1.1. เกิด Complement system Inflammation

1.1.1.2. ไปที่ระบบไหลเวียนเลือด

1.1.1.2.1. เกิดการอุดตันของหลอดเลือด

1.1.1.3. ไปบริเวณช่องปาก

1.1.1.3.1. ทำให้ปากซีด