Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Het hart by Mind Map: Het hart
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Het hart

Vorm en locatie

In de borstholte

Iets naar links onder het borstbeen

Ongeveer zo groot als een vuist

De bouw van het hart

Holle spier

Verbruikt zuurstof en voedingsstoffen bij de verbranding

Onder andere glucose

Daarbij komen koolstofdioxide en andere afvalstoffen vrij

Over het hart bloedvaten

Kransslagaders, Stroomt bloed dat rijk is aan zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier, Vertakkingen van de aorta

Kransaders, Stroomt bloed dat rijk is aan koolstofdioxide en andere afvalstoffen weg van de hartspier, Monden rechtstreeks uit in de rechterboezem

Iedere harthelft twee delen

Boezems, Als 'zakjes' op de kamers

Kamers

Harttussenwand

Verdeling tussen de linker- en rechterhelft

De bouw van het hart

(Slag)aders

Bovenste holle ader, Bloed van de organen in het hoofd en de armen, Mondt uit in rechterboezem

Onderste holle ader, Bloed van de organen in de romp en de benen, Mondt uit in rechterboezem

Longslagader, Van rechterkamer, Splitst in twee aders, Een naar elke long

Longaders, Zuurstofrijk bloed van longen terug naar hart, Monden uit in linkerboezem, Dan naar linkerkamer, Dan naar aorta, Dan naar organen, Daar wordt het zuurstofarm, Dan weer terug naar hart

Hartkleppen

Scheiden boezems en kamers

Verhinderen dat het bloed terugstroomt in de boezems

Halvemaanvormige kleppen

Verhinderen dat het bloed terugstroomt in de kamers

De werking van het hart

Hartslag van 70

70 keer per minuut samentrekken

Drie fasen

1. Samentrekken van de boezems, Stroomt in de kamers

2. Samentrekken van de kamers, Verhinderen terugstromen in boezems, Druk stijgt, Bij hoge druk halvemaanvormige kleppen opengeduwd, In aorta en longslagader geduwd

3. Hartpauze, Alles ontspannen, Kan niet terugstromen