Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEDA.NET by Mind Map: PEDA.NET

1. päätelaiteriippumaton

2. yhteisöllinen oppimateriaali

3. yksilölliset julkisuusasetukset

4. organisaatioiden kotisivut

5. Personal Learning Environment (PLE)

6. elinikäinen oppiminen

7. globaali yhteistyö

8. henkilökohtainen kotisivu