Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Shpejtesia by Mind Map: Shpejtesia

1. v=d       t

2. matet m\s

3. tregon distancen qe nje trup pershkon ne njesine e kohes

4. shpejtesi mesatare

5. shpejtesi konstante

6. eshte vektor

7. shpejtesia -zhvendosje                   koha e levizjes

8. largesi=kohe