ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ by Mind Map: ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ

1. Вчені

1.1. Дмитро Іванович Менделєєв

1.2. Роберт Бойль

1.3. Едм Маріотт

1.4. Бенуа Поль Еміль Клапейрон

1.5. Жак Александр Сезар Шарль

1.6. Жозеф-Луї Гей-Люссак

2. Газові закони

2.1. закон Шарля

2.2. закон Гей-Люссака

2.3. закон Бойля-Маріотта

3. Ізопроцеси

3.1. ізохорний процес

3.2. ізобарний процес

3.3. ізотермічний процес

4. Мікропараметри

4.1. маса молекул

4.1.1. m0

4.1.1.1. кг

4.2. концентрація молекул

4.2.1. N

4.2.1.1. м^-3

4.3. молярна маса молекул

4.3.1. M

4.3.1.1. кг/моль

4.4. середня квадратична швидкість руху молекул

4.4.1. V^2

4.4.1.1. м/с

5. Рівняння

5.1. Основне рівняння МКТ

5.2. Рівняння Мендедєєва-Клапейрона

6. Лінії залежності

6.1. ізохора

6.2. ізобара

6.3. ізотерма

7. Макропараметри

7.1. об'єм

7.1.1. V

7.1.1.1. м^-3

7.2. тиск

7.2.1. p

7.2.1.1. Па

7.3. температура

7.3.1. T

7.3.1.1. К

8. Константи

8.1. універсальна газова стала

8.1.1. R=Nа•k = 8.31 Дж/(моль•К)

8.2. число Авогадро

8.2.1. Nа = 6.02•10^23 моль^(-1)