ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ by Mind Map: ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ

1. Вчені

1.1. Дмитро Іванович Менделєєв

1.2. Роберт Бойль

1.3. Едм Маріотт

1.4. Бенуа Поль Еміль Клапейрон

1.5. Жак Александр Сезар Шарль

1.6. Жозеф-Луї Гей-Люссак

2. Мікропараметри

2.1. маса молекул

2.1.1. m0

2.1.1.1. кг

2.2. концентрація молекул

2.2.1. N

2.2.1.1. м^-3

2.3. молярна маса молекул

2.3.1. M

2.3.1.1. кг/моль

2.4. середня квадратична швидкість руху молекул

2.4.1. V^2

2.4.1.1. м/с

3. Макропараметри

3.1. об'єм

3.1.1. V

3.1.1.1. м^-3

3.2. тиск

3.2.1. p

3.2.1.1. Па

3.3. температура

3.3.1. T

3.3.1.1. К

4. Константи

4.1. універсальна газова стала

4.1.1. R=Nа•k = 8.31 Дж/(моль•К)

4.2. число Авогадро

4.2.1. Nа = 6.02•10^23 моль^(-1)

5. Газові закони

5.1. закон Шарля

5.2. закон Гей-Люссака

5.3. закон Бойля-Маріотта

6. Ізопроцеси

6.1. ізохорний процес

6.2. ізобарний процес

6.3. ізотермічний процес

7. Рівняння

7.1. Основне рівняння МКТ

7.2. Рівняння Мендедєєва-Клапейрона

8. Лінії залежності

8.1. ізохора

8.2. ізобара

8.3. ізотерма