MÒDULS PROFESSIONALS DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) EMPRESA i INICIATIA EMPRENEDORA (EIE)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MÒDULS PROFESSIONALS DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) EMPRESA i INICIATIA EMPRENEDORA (EIE) by Mind Map: MÒDULS PROFESSIONALS DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) EMPRESA i INICIATIA EMPRENEDORA (EIE)

1. TRETS ESPECIFICS EN CFGM i CFGS

1.1. UNITATS FORMATIVES

1.1.1. FOL

1.1.1.1. UF1. INCORPORACIO AL TREBALL 66 HORES

1.1.1.2. UF2. PREV. RISCOS LABORALS 33HORES.

1.1.2. EIE

1.1.2.1. UF1. SIMULACIO EMPRESARIAL 66HORES

1.1.2.1.1. Coneixement del món de l´empresa

1.1.2.1.2. Foment de la iniciativa emprenedora, oportunitats

1.1.2.1.3. Creació i posada en marxa d´una microempresa

1.2. CONVALIDACIONS

1.2.1. TANT EL MÒDUL DE FOL COM EL DE EIE DE CFGS ES PODEN CONVALIDAR PEL DE CFGM I A L´INREVÉS

2. CURRICULUM DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

2.1. També s´estructuren els Cicles Formatius en Mòduls Professionals

2.2. Els Mòduls Professionals es segmenten en "Unidades de competencia"

2.3. El mòdul de FOL consta de 50 hores

2.3.1. Oportunitats d´ocupació i inserció laboral

2.3.2. Treball en equip pels objectius de l´empresa

2.3.3. La Relació laboral, drets i deures

2.3.4. L´acció Protectora de la SSocial

2.3.5. Seguretat Laboral i Prevenció de Riscos

2.4. Inclou el mòdul de 60 hores de "Empresa y Administración" (Assimilat al mòdul EIE)

2.4.1. Empresa i el seu entorn legal i juridic

2.4.2. Possibilitats de innovació empresarial i iniciativa emprenedora

3. CONTINGUTS

3.1. CICLES FORMATIUS

3.1.1. FOL - Incorporació al treball

3.1.1.1. La recerca de feina

3.1.1.2. Oportunitats d´ocupació/jaciments

3.1.1.3. El Curriculum Vitae

3.1.2. FOL -Dret del treball

3.1.2.1. La relació laboral / el contracte

3.1.2.2. Drets i Deures laborals

3.1.2.3. Qualificacions Professionals

3.1.3. Prevenció de Riscos i Seguretat Laboral

3.1.4. EIE

3.1.4.1. Emprenedoria, innovació i creació d´empresa

3.2. BATXILLERAT

3.2.1. Humanitats i ciències socials

3.2.1.1. Economia de l´empresa

3.3. FPB

3.3.1. Entorn laboral

3.4. PFI

3.4.1. Títol de tècnic de altre Cicle Mitjà

3.4.2. Prevenció de Riscos i Seguretat Laboral

4. ACCÈS ALS CICLES FORMATIUS

4.1. GRAU MITJÀ

4.1.1. Títol de Graduat en ESO o equivalent

4.1.2. Títol de BUP

4.1.3. Prova d´accés superada

4.1.4. Altra titolació superior

4.2. GRAU SUPERIOR

4.2.1. Títol de Batxillerat o COU

4.2.2. Títol de altre Cicle Superior

4.2.3. Títol de tècnic especialista FP2 qualsevol especialitat

4.2.4. Prova d´accés superada

4.2.5. Altra titolació superior