Opetustilanne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opetustilanne by Mind Map: Opetustilanne

1. Ilmapiiri

1.1. yksilöllisyyden huomioon ottava, turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri

1.2. Rohkaistaan osallistumaan

1.3. Kaikkia kannustetaan

1.4. Mukava meihinki

1.4.1. Jos ratkotaan tehtäviä, voi mennä vaikka kuppilaan kun palaa purkutilaisuuteen

1.4.2. Sallitaan esim. virvoitusjuomat ongelmia/tehtäviä ratkaistessa jos ei häiritse ja siivoaa jäljet

1.4.3. Ei uhkaava, ope ei aina edessä korokkeella

2. Tila

2.1. Vältetään perinteistä luokkamaista asetelmaa

2.2. Liikkumista mahdollisuuksien mukaan

2.3. Ei saa olla uhkaava, ope ei korokkeella ja ei aina edessä

3. Aktiivista toimintaa

3.1. REFLEKTIO

3.2. Vuorovaikutus

3.3. Keskustelu

3.4. Web käyttöön

3.4.1. Aktivoivia tehtäviä "nörteille", luonteva tapa joillekin kommunikoida jos muuten vaikeaa tai ujoa

3.4.2. Tunnin aikanakin voi osallistua ja esim. tweetata

3.4.3. Sosiaalinen media

3.4.4. Wikit

3.4.4.1. Wikipedia on jo opetuskäytössä, opintosuorituksena tuotettu/korjattu materiaali

3.4.4.1.1. Kasvattaa myös suhtautumaan kriittisesti tietoon

3.4.4.2. esim. http://lappeenrannansukellus.wikispaces.com/Sosiaalinen+media+tekniikan+opetuksessa

3.5. Ongelmia ratkottavaksi

3.6. Liikettä

3.7. Aktiivinen oppiminen tarkoittaa sitä, että - opiskelijat käsittelevät ja tuottavat tietoa - korostetaan taitojen kehittämistä tiedon välittämisen sijaan - ajattelua aktivoidaan jäsentelyn, arvioinnin sekä kokonaisnäkemyksen rakentamisen kautta - opiskelijat osallistuvat opetukseen (lukeminen, keskustelu, kirjoittaminen) - opiskelussa korostetaan opiskelijoiden ajatusten, arvojen ja asenteiden itsetutkistelua Aktivointi voi tapahtua - Älyllisesti (äly, ymmärrys, ajattelu) - Elämyksellisesti (tunne, kokemus, asenteet) - Toiminnallisesti (toiminta, harjoittelu) LÄHDE: http://www.oulu.fi/opetkeh/pdf/opetuksen_perusasiat_kansio_b.pdf

4. Passiivista kuuntelua

4.1. Aina ei jaksa olla aktiivinen

4.2. Loogiselle ajattelijalle ja harkitsevalle tarkkailijalle

4.3. Tarjotaan perinteistä ja tuttua

4.4. Auditiivinen

4.5. Visuaalinen

4.6. Moni oppii muiden tekemisen seuraamisesta

5. Palaute

5.1. Kehu ja kannusta onnistumista

5.1.1. Opiskelijan itsetunto

5.1.1.1. Suoritus paranee

5.1.1.2. Motivaatio kasvaa

5.1.1.3. New node

5.2. Kehu vaihtoehtoisia tapoja/ratkaisuja sekä oman pään käyttöä

5.3. Korjaava palaute keskittyy vain karkeisiin virheisiin ja asiaan, ei henkilöihin

5.4. Jos annetaan henkilöön kohdistuvaa palautetta - > henkilökohtaisesti

5.5. Kannustetaan/edellytetään osallistujia myös antamaan palautetta ja vertaisarviota

5.6. Tehdystä, arvioitavasta kohteesta riittävä palaute, pelkkä numero ei riitä kehittämään

5.7. Suomalainen palautekulttuuri muuttuu hitaasti, jaksa jatkaa

6. Opettajan rooli

6.1. Valmentaja

6.2. Dilemma opettajakeskeisestä "oikeasta" vastauksesta

6.3. Ohjaa tekemään oikeita oppimistekoja

6.4. Määrää suunnan, mutta ei taluta koko ajan

7. Tunnista oppimisen esteet