Rehtori/Johtaja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rehtori/Johtaja by Mind Map: Rehtori/Johtaja

1. Opiskelijat

1.1. opetus

1.1.1. ks. alla

1.2. oppiminen

1.2.1. luennointi

1.2.2. tiimityöt

1.2.3. demot

1.2.4. tiedonetsintä

1.3. oppilashuolto

1.3.1. lukitestit

1.3.2. terveydenhoito

1.3.3. kuraattori

1.3.4. ohr

1.4. opinto-ohjaus

1.4.1. haastattelut

1.4.2. oppitunnit

1.4.3. tet

2. Kodit

2.1. viestintä

2.1.1. Wilma

2.1.2. tiedotteet

2.1.3. puhelin

2.1.4. s-possti

2.1.5. vanhempainillat

2.2. varainhankinta

2.2.1. projektit

3. Opetushenkilöstö

3.1. OPStyö

3.1.1. Moodle

3.1.2. Suu

3.1.3. word

3.2. Arjen pyörittäminen

4. Muu henkilöstö

4.1. tiedotus

4.1.1. s-posti

4.1.2. puhelin

4.2. palaverit

4.3. yhteistyö

5. Työelämä

6. Muut oppilaitokset

6.1. yhteiset kurssit

6.1.1. virtuaalikurssit

6.2. urheiluakatemia

6.3. oppilaskuntayhteistyö

6.4. tapahtumat

6.4.1. urheilukilpailut

6.5. koulutukset

6.5.1. Vesot

6.6. aineryhmäyhteistyö

7. Yhteistyökumppanit

7.1. seurakunta

7.1.1. aamunavaukset

7.1.2. juhlat

7.2. poliisi

7.2.1. valistus

7.2.2. turvallisuuskoulutus

7.3. työvoimaviranomaiset

7.3.1. vierailut

7.4. paloviranomaiset

7.4.1. pelastussuunnitelmat

7.4.2. valistus

8. OKM

9. Sivistysvirasto

10. Media

10.1. markkinointi

10.1.1. mainokset

10.1.2. artikkelit tapahtumista

10.2. oppilaitosvierailu

10.2.1. mediakasvatus

10.3. opetusmateriaali

11. OPH

12. Kuntaliitto

13. Kollegat

13.1. vertaistuki

13.2. suunnittelu

13.2.1. google docs

13.3. visiointi

13.3.1. palaverit

13.3.2. google docs

14. OAJ

15. SOTE

16. ELY

17. AVI

18. Projektit