ประวัติส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. สุภาวดี อุปรารัตน์

1.1. ชื่อเล่น พลอย

1.2. อายุ 21 ปี

1.3. เกิดวันที่ 26 กันยายน 2538

1.4. สถานภาพ สมรส

1.5. สัญชาติ ไทย

1.6. ศาสนา พุทธ

1.7. กรุ๊ปเลือด B

1.8. งานอดิเรก ฟังเพลง,ดูหนัง

1.9. สัตว์ที่ชอบ สุนัข

1.10. คติประจำใจ ไม่มีอะไรดีเท่าปัจจุบัน

2. การศึกษา

2.1. กำลังศึกษาอุดมศึกษา ชั้นปีที่3

2.2. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

2.3. สาข การจัดการทั่วไป

2.4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. การติดต่อ

3.1. Facebook

3.2. Line ployka99

3.3. E-mail [email protected]

3.4. เบอร์โทร 098-1721651

4. ที่อยู่

4.1. 386/2 ถ.สรรพสิทธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000