RANGKAIAN KOMPUTER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RANGKAIAN KOMPUTER by Mind Map: RANGKAIAN KOMPUTER

1. Protokol Rangkaian

1.1. Protokol TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol

1.1.1. Peraturan pertukaran data dalam satu rangkaian.

1.1.2. Digunakan dalam LAN,MAN dan WAN

1.2. Protokol HTTP/HTTPS - Hyper Text Trasmission Protocol

1.2.1. Menggunakan secure socket layer (SSL) untuk tujuan keselamatan rangkaian

1.2.2. Untuk memindahkan maklumat antara komputer dalam WWW. (World Wide Web)

1.3. Protokol SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

1.3.1. Protokol menerima dan menghantar email

1.4. Protokol FTP - File Transfer Protocol

1.4.1. Protokol pemindahan fail melalui internet

1.4.2. Contoh: aktiviti memuat naik dan memuat turun fail ke webhosting

2. Topologi Rangkaian

2.1. BUS

2.1.1. Menggunakan backbone cable / kabel tulang belakang

2.1.2. Node atau pc di sambung kepada kabel tulang belakang

2.1.3. Satu node rosak, tidak menggangu node lain. Node yang lain boleh berfungsi

2.1.4. Jika kabel tulang belakang putus , keseluruhan rangkaian akan gagal berfungsi

2.2. RING

2.2.1. Node di susun dalam bentuk bulatan

2.2.2. Isyarat dihantar dalam satu arah secara berulang (loop)

2.2.3. Satu node rosak, node yang lain akan gagal berfungsi

2.3. STAR

2.3.1. Menggunakan peranti berpusat seperti hub atau switch

3. Definisi

3.1. Satu koleksi komputer dan perkakasan yang dihubungkan bersama melalui peranti komunikasi dan media penghantaran tertentu.

4. Kepentingan

4.1. Perkongsian fail

4.2. Perkongsian talian internet

4.3. Perkongsian perkakasan

4.4. Proses komunikasi yang pelbagai

4.5. Peluang pendidikan meluas

4.6. Galakkan perdagangan elektronik

5. Jenis rangkaian komputer

5.1. LAN (Local Area Network)

5.1.1. Rangkaian yang terhad kepada kawasan yang kecil.

5.1.1.1. Bangunan

5.1.1.2. Kawasan sekolah

5.1.1.3. Rumah

5.1.1.4. Pejabat

5.2. MAN (Metropolitan Area Network)

5.2.1. Rangkaian yang meliputi kawasan yang lebih luas.

5.2.1.1. Gabungan bangunan di sesuatu kawasan.

5.3. WAN (Wide Area Network)

5.3.1. Rangkaian yang meliputi kawasan geografi yang luas.

5.3.1.1. Negeri

5.3.1.2. Negara