Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atmiņa by Mind Map: Atmiņa

1. Ilgstošā atmiņa

2. Atmiņas procesi

2.1. Iegaumēšana

2.2. Sagalabāšana

2.3. Reproducēšana

2.3.1. Atpazīšana

2.3.2. Atcerēšanās

2.3.3. Īstenā reproducēšana

2.4. Aizmiršana

3. Aktivitāte un iegaumēšanas procesu mērķtiecīgums

3.1. Netīšā

3.1.1. Bez mērķa

3.1.2. Atcerēties

3.1.2.1. Veikto

3.1.2.2. Redzēto

3.1.2.3. Dzirdēto

3.1.3. Iegaumēšana darbības procesā

3.1.4. Atkarīgs

3.1.4.1. Vajadzības

3.1.4.2. Intereses

3.1.4.3. Garastāvokļa

3.2. Tīšā

3.2.1. Apzināta mērķtiecība

3.2.2. Piepūle

3.2.3. Iegaumēšanas paņēmieni

3.2.4. Atkārtošana

3.3. Fona atmiņa

3.3.1. Paralēla iegaumēšana

3.3.2. Visneefektīvā

4. Blokteorija

5. Īslaicīgā atmiņa

5.1. 1-20 minūtes

5.2. Operatīvā atmiņa

5.3. Darbība

6. Iegaumēšanas aktivitātes specifika

6.1. Tēlainā atmiņa

6.2. Vārdiski-loģiskā

6.3. Emocionālā

6.4. Kustību (motoriskā)

7. Tēlainā

7.1. Pieredze

7.1.1. Redzes

7.1.2. Taustes

7.1.3. Dzirdes

7.2. Pēctēls

7.3. Eidētiskā

7.4. Priekštati