Arviointi verkkokurssilla bit.ly/verkkoarviointi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arviointi verkkokurssilla bit.ly/verkkoarviointi by Mind Map: Arviointi verkkokurssilla bit.ly/verkkoarviointi

1. Miksi arvioidaan? Arvioinnin funktio ja vaikutukset verkkokurssilla.

2. Millaisia erilaisia verkkokursseja?

3. Oppimisprosessi ja arviointi verkkokurssilla.

3.1. Oppimisprosessin aikajana

4. Arvioinnin tavoitteiden muodostaminen verkkokurssilla. Kriteerit.

5. Arvioinnin työkaluja verkossa

5.1. rubriikit

6. Tiedon omaksumisen tasot

6.1. Krathwohl & Anderson

7. Kirjallisuutta

7.1. Atjonen, Kehittävä arviointi kasvatusalalla. 2015

7.2. Halinen ym. Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-kustannus 2016.

7.3. Koli & Silander. Verkko-opetuksen työkalupakki. 2006.

7.4. Luostarinen & Peltomaa. Reseptit OPSin käyttöön. 2016

7.5. Ouakrim-Soivio. Oppimisen ja osaamisen arviointi. Otava 2016.

7.6. Tynjälä. Oppiminen tiedon rakentamisena. 2000.

7.7. Wiliam. Embedded formative assesment. 2011.

8. Kuka arvioi?

9. Arvioinni muodot ja rakenne

10. Arvioinnin luotettavuus