Arviointi verkkokurssilla bit.ly/verkkoarviointi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arviointi verkkokurssilla bit.ly/verkkoarviointi by Mind Map: Arviointi verkkokurssilla bit.ly/verkkoarviointi

1. Arvioinnin työkaluja verkossa

1.1. rubriikit

2. Kirjallisuutta

2.1. Atjonen, Kehittävä arviointi kasvatusalalla. 2015

2.2. Halinen ym. Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-kustannus 2016.

2.3. Koli & Silander. Verkko-opetuksen työkalupakki. 2006.

2.4. Luostarinen & Peltomaa. Reseptit OPSin käyttöön. 2016

2.5. Ouakrim-Soivio. Oppimisen ja osaamisen arviointi. Otava 2016.

2.6. Tynjälä. Oppiminen tiedon rakentamisena. 2000.

2.7. Wiliam. Embedded formative assesment. 2011.

3. Kuka arvioi?

4. Arvioinnin luotettavuus

5. Miksi arvioidaan? Arvioinnin funktio ja vaikutukset verkkokurssilla.

6. Millaisia erilaisia verkkokursseja?

7. Oppimisprosessi ja arviointi verkkokurssilla.

7.1. Oppimisprosessin aikajana

8. Arvioinnin tavoitteiden muodostaminen verkkokurssilla. Kriteerit.

9. Tiedon omaksumisen tasot

9.1. Krathwohl & Anderson

10. Arvioinni muodot ja rakenne